Notikumi

Prezentēs Valmieras un apkārtnes tūrisma stratēģijas rīcības plānu 2013. gadam

16.11.2012 18:27

Trešdien, 21. novembrī, plkst. 14:00 Kocēnu kultūras namā notiks kārtējā Valmieras un apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes sanāksme, kurā tiks prezentēta tūrisma stratēģijas gala versija un rīcības plāns 2013. gadam. 

Darbs pie plānošanas dokumenta tika uzsākts jau pagājušā gada rudenī, kura procesā iesaistījās gan tūrisma uzņēmēji un speciālisti, gan nozares eksperti. Tūrisma stratēģijas pirmā versija šī gada pavasarī tika nodota arī sabiedriskajai apspriešanai. Šajā sanāksmē konsultatīvās padomes dalībnieki tiks iepazīstināti ar stratēģijas gala versijas vadlīnijām un detalizētu rīcības plānu nākamā gada aktivitātēm. Plānots apspriest arī turpmāko tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes sēžu satura tēmas un nepieciešamo regularitāti.

Tikšanās laikā sanāksmes dalībniekus par aktualitātēm informēs Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aigars Vītols. Tāpat arī klātesošajiem būs iespēja uzzināt, kāda ir Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas pieredze, darbojoties dažādos interneta medijos. Par efektīvu komunikāciju un dažādu instrumentu pielietošanu sociālajos tīklos stāstīs tūrisma informācijas konsultante Anita Deigele. Sanāksmes noslēgumā atskatu par pieredzes apmaiņas braucienu uz Dāniju un Somiju programmas „Nordic – Baltic mobility” ietvaros sniegs Dikļu pils direktore Ineta Litte.

Valmieras pilsētas un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvā padome darbu uzsāka 2010. gadā un tajā sekmīgi darbojas Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, kā arī citu apkārtējo novadu tūrisma nozares speciālisti un uzņēmēji. Konsultatīvās padomes mērķis ir attīstīt Valmieras pilsētu un tuvāko novadu kā vienotu konkurētspējīgu galamērķi gan vietējā un reģionālā, gan nacionālā un starptautiskā mērogā.

 Informāciju sagatavoja:
Anita Deigele
Valmieras pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
Tūrisma informācijas centra konsultante
Tel.: 64207177
Mob: 25437177

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu