Notikumi

Kokles skaņas pār Lubāna ūdeņiem

Papildināts 25.10.2016 12:30

Biedrība „Pie Kraujas” šī gada jūnijā uzsāka Sabiedrības integrācijas fonda finansiāli atbalstīta projekta realizēšanu. Projekts tika saistīts ar biedrības pēdējo divu gadu darbības jomu un vietu – vides izglītība un aktīvs dzīvesveids pie Lubāna ezera. 

Ar Madonas novada pašvaldības atbalstu, kopš 2014.gada jūlija biedrība apsaimnnieko Lubāna mitrāja informācijas centru. Ir īstenoti projekti, izveidoti jauni tūrisma paklapojumi, kā arī rīkojam dažādus pasākumus pie Lubāna ezera. Vairāk informācijas var atrast mūsu mājaslapā www.lubanamitrajs.lv.

Projekta ietvaros apkopojām biedrības divu gadu pieredzi šajā teritorijā – veiksmes, izaicinājumus, ieceres. Kā arī izveidojām jaunu skatījumu par nākotnes darbību – attīstība, pārmaiņas un izaugsme! Ir apkopota vispārēja informācija par dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritoriju gan no dabas vērtību aspekta, gan kultūrvēsturiskā. Un apzināties cik teritorija ir liela, ietekmīga un iespaidīga, cik daudz laika, cilvēkresursu un jaunu ideju ir vajadzīgs, lai to padarītu pievilcīgāku gan mums pašiem – vietējiem, gan arī tuvākiem-tālākiem viesiem. Lubāns ir skaists un iedvesmojošs izaicinājums!

Tādēļ, 29.oktobrī plkst. 16.00 aicinam uz projekta noslēguma atzīmēšanu Lubāna mitrāja informācijas centrā! Muzikālo pavadījumu – koncertu sniegs Kārlis Jirgens, spēlējot kokli, flautu un vēl kādu interesantu mūzikas instrumentu.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Visi mīļi gaidīti!

Lelde Uzkure
Biedrības „Pie Kraujas” pārstāve
 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu