Notikumi

Gulbenes novada lauku tūrisma uzņēmēji apgūs angļu sarunvalodu

05.10.2012 18:56

Ar Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas finansiālo atbalstu, pieaugušo un neformālās izglītības pasākumu organizēšanas ietvaros, PA „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” no 22.oktobra līdz 19.decembrim īstenos apmācību programmu „Angļu sarunvaloda Gulbenes novada lauku tūrisma uzņēmumu attīstībai un konkurētspējai”. Sarunvalodas kursi tiks turpināti arī otrajā daļā – 2013.gadā, no 2.janvāra līdz 18.februārim.

Programmas mērķis ir paaugstināt tūrisma nozarē strādājošo angļu sarunvalodas prasmes un komunikācijas spējas ar ārvalstu tūristiem, tādā veidā palielinot konkurētspēju apkārtējo novadu lauku tūrisma uzņēmēju vidū un dodot nozīmīgu ieguldījumu novada sociālekonomiskajā attīstībā.

Četru mēnešu laikā lauku tūrisma uzņēmēji apgūs angļu sarunvalodu, īpašu uzmanību vēršot tieši uz naktsmītnēm un lauku saimniecībām specifiskiem terminiem. Apgūstot apmācību programmu, tūrisma uzņēmēji spēs komunicēt ar ārvalstu viesiem, piedāvājot sava uzņēmuma pakalpojumus, kā arī iepazīstinot ar novada apskates objektiem.

PA „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” pateicas Gulbenes kultūras centram par atbalstu telpu nodrošināšanā apmācību programmas realizēšanas laikā.


Informāciju sagatavoja:
Laura Lulle
Tūrisma speciāliste
PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
Tel.64497729, 26399451, e-pasts: [email protected]
 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu