Notikumi

GNP tūrisma zīmolu izstrādās McCann Rīga

08.11.2012 20:30
Projekta „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība” ietvaros tiks izstrādāts Gaujas nacionālā parka (turpmāk teksta GNP) tūrisma zīmols un mārketinga stratēģija. Konkursa rezultātā darbu uzticēts veikt SIA „McCann Rīga“.

Gatis Mūrnieks, "McCANN WorldGroup Rīga" izpilddirektors: "Mēs esam pagodināti par iespēju strādāt ar tik valstiski nozīmīgu projektu. GNP mūsu acīs vienmēr bijusi nacionālā dabas vērtība pati par sevi, taču vēlamies to pārvērst arī tūrisma kapitālā, kas stimulētu reģiona uzņēmējdarbību un visas valsts ekonomisko attīstību. Tas vienlaikus ir aizraujošs projekts un liels izaicinājums aģentūrai, kurā strādā vairāki pārliecināti vidzemnieki. Runa nav tikai par zīmola vizuālā veidola izstrādi, bet arī vērienīga un kompleksa tūrisma produkta izveidi. Par aizraujošu dabas parku, kas kļūs par vadošo galamērķi Baltijas jūras reģiona apceļotājiem, par vienotu klasteri vietējiem uzņēmumiem un nacionālu lepnumu visiem Latvijas iedzīvotājiem."

Zīmola un mārketinga stratēģija tiks izstrādāta trīs posmos un darbus plānots pabeigt līdz 2012.gada beigām. Pirmajā etapā tiks definēti mārketinga mērķi saskaņā ar GNP tūrisma klastera attīstības stratēģiju (2012.-2019.gadam), izstrādāta mārketinga stratēģija, definēta kopēja zīmola vadības nepieciešamība, izstrādāta zīmola identitāte, stila grāmata un komunikācijas standarts.

Otrajā posmā taps mārketinga materiāli, t.sk. video un audio reklāma u.c. Savukārt trešajā posmā SIA „McCann Rīga“ veiks zīmolvedības monitoringu.
Zīmola izstrāde ir viena no nozīmīgākajām projekta „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība” aktivitātēm, lai nākamajos projekta posmos sekmīgāk varētu izstrādāt jaunus produktus un piedāvājumus, kā arī citas aktivitātes, t.sk. veidot vienotu interneta mediju.
Jau ziņots, ka 2012.gada septembrī biedrība „Siguldas reģiona tūrisma biedrība” parakstījusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par finansējumu projektam „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība”.

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu projekta „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība” ietvaros turpmāko trīs gadu laikā biedrība kopā ar 52 partneriem, to vidū sešām pašvaldībām, Dabas aizsardzības pārvaldi, Vidzemes Augstskolu u.c., kas darbojas tūrisma nozarē Gaujas nacionālā parka (GNP) un pieguļošā teritorijā, sadarbosies gan esošo pakalpojumu sniegšanā, gan jaunu produktu izstrādē, kā arī vienota interneta medija izveidē, kopīgu mārketinga aktivitāšu īstenošanā u.c. aktivitātēs.  Ar projekta palīdzību paredzēts attīstīt jaunus produktus, paaugstināt esošo tūrisma piedāvājumu kvalitāti, veidot vienotu zīmolu ar Gaujas NP kā tūrisma galamērķa centrālo mārketinga platformu, stiprināt pozicionējumu ar dabā balstītu tūrismu un radīt pamatu ilgtspējīgai dabas un sociālā kapitāla izmantošanai.

Projekts „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība” atbalstīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātē „Klasteru programma”. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 340 000, no tām ERAF finansējums LVL 296 500.
   
Papildus informācija:
Klastera koordinators
Andris Klepers
 E-pasts: [email protected]
Tālr. 29419818

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu