Notikumi

7. janvārī aicina piedalīties diskusijā par Gaujas upes attīstību ūdenstūrisma jomā

Izveidots/papildināts 17.12.2013 22:08

Vidzemes plānošanas reģions un Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un citiem projekta partneriem ievieš Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”/ RIVERWAYS, kura galvenais mērķis ir veicināt ūdenstūrisma attīstību projekta teritorijā. Lai nodrošinātu koordinētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp visām jomā iesaistītajām pusēm, tādejādi izstrādājot reāli ieviešamus priekšlikumus, paredzēta pasākumu un diskusiju sērija, kas plānota katrai upei.

Aicinām Jūs š.g. 7. janvārī piedalīties diskusijā par Gaujas upes attīstību ūdenstūrisma jomā, kas notiks Cēsīs, Raunas ielā 4, 2.stāva zālē.

Diskusijas mērķis ir identificēt problēmas un rast priekšlikumus Gaujas upes kā ūdenstūrisma galamērķa konkurētspējīgai attīstībai un jaunu tūrisma produktu veidošanai.

Darba kārtībā:

10:30   Ierašanās, rīta kafija

11:00    Īsumā par projektu, Ineta Puriņa, Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja  

11:20    Diskusijas par tēmām,

            vada tūrisma eksperte Ilze Liepa:

  • Tūrisma infrastruktūra - Esošās un nepieciešamās atpūta vietas un piestātnes; marķējuma zīmes uz upes un cita laivotājiem nepieciešamā infrastruktūra;
  • Apsaimniekošanas problēmas - atkritumi – laivotāju, laivu nomu, zemes īpašnieku, pašvaldību problēma vai kopīga problēma?
  • Sadarbība starp iesaistītajām pašvaldībām, laivu nomu kompānijām, vietējiem tūrisma uzņēmējiem (kempingi, tūristu mītnes, tūristu piesaistes), tūrisma informācijas centriem;
  • Neizmantotais resurss un iespējas – jaunu piedāvājumu un produktu iespējas laivotājiem un aktīvā tūrisma cienītājiem Gaujas upē un ap to.
  • Marketings un ūdenstūrisma popularizēšanas aktivitātes – kopīgās un individuālās.

Diskusijā aicināti piedalīties laivu iznomātāji, TIC no apkārtējām teritorijām, pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti, tūrisma uzņēmēji, zemju īpašnieki, kuri sniedz pakalpojumus pie Gaujas upes – naktsmītņu, kempingu, atpūtas vietu, pirtiņu, apskates objektu saimnieki – vai arī vēlētos to darīt nākotnē.

Lūdzu pieteikt savu dalību līdz š.g. 6. janvārim, reģistrējoties elektroniski:

http://is.gd/34Vvvg vai pa tālruni 26382820

Ar cieņu un, cerot uz atsaucību,
Ineta Puriņa, projekta „Riverways” koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā.

 

Jāstiprina sadarbība ūdenstūrisma pakalpojumu uzlabošanai

11. decembrī projekta Riverways ietvaros Staicelē norisinājās diskusija par Salacas upes un tai pieguļošo teritoriju turpmāko attīstību ūdenstūrisma jomā. Diskusijas mērķis bija identificēt problēmas un rast priekšlikumus Salacas upes kā ūdenstūrisma galamērķa konkurētspējīgai attīstībai un jaunu tūrisma produktu veidošanai. Tajā piedalījās pašvaldību un tūrisma informācijas centru pārstāvji no pašvaldībām ap Salacas upi, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji, ūdenstūrisma uzņēmēji un apkārtējo zemju īpašnieki.

Diskusiju iesāka Liesma Grīnberga, Rīgas plānošanas reģiona projektu vadītāja, kas iepazīstināja klātesošos ar Riverways projektu un tā aktivitātēm Rīgas plānošanas reģiona teritorijā. Ineta Puriņa, Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja pastāstīja par labiekārtotajām atpūtas vietām pie Salacas Burtnieku un Mazsalacas novados.

Dalībnieki diskutēja par tūrisma infrastruktūras uzlabošanu, vienojoties, kādām būtu jāizskatās atpūtas vietām – tām vajadzētu atrasties 10 km attālumā vienai no otras, jābūt aprīkotām ar jumtu, jānodrošina malka, kā arī jāpievērš uzmanība atbilstošam atkritumu tvertnes lielumam. Tāpat svarīgi, lai vietās, kur visbiežāk notiek laivu braucienu uzsākšana, būtu informācijas stendi, kur norādītas atpūtas vietas, to aprīkojums, kā arī dabas aizsardzības ierobežojumi attiecīgajā upē. Ūdenstūrisma uzņēmēji uzsvēra, ka bezmaksas atpūtas vietas nav lietderīgas, jo neviens nav atbildīgs par to apsaimniekošanu.

Diskusijā kā viena no nozīmīgākajām ūdenstūrisma attīstības atslēgām tika uzsvērta sadarbība gan starp tūrisma informācijas centriem un uzņēmējiem, gan starp uzņēmējiem un zemju īpašniekiem. Uzņēmēji vēlētos ciešāku sadarbību ar tūrisma informācijas centriem, kur tie vienmēr varētu uzzināt aktuālāko informāciju par jaunākajām atpūtas vietām, ko piedāvāt saviem klientiem, savukārt zemju īpašnieki aicināja uzņēmējus tos laicīgi informēt par plānotiem tūristu braucieniem.

Šāda veida diskusijas par ūdenstūrisma attīstību tiek organizētas arī par citām Vidzemes upēm, noskaidrojot gan ūdenstūrismā iesaistīto pušu viedokli un redzējumu par tālāko nozares attīstību, gan arī aicinot diskusiju dalībniekus uz savstarpēju sadarbību, popularizējot ūdenstūrismu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Tās tiek organizētas, pārrunājot gan tūrisma infrastruktūru, gan apsaimniekošanas problēmas, kā arī, apzinot neizmantotos, resursus un iespējas, lai radītu jaunus tūrisma piedāvājumus, spēcinot arī iesaistīto pušu sadarbību.

Nākamā diskusija būs par Gaujas upi un tā norisināsies 7. janvārī Cēsīs. Plašāka informācija pieejama šeit.

Ar Kurzemes plānošanas reģiona vadību un 39 Latvijas un Igaunijas partneru atbalstu tapis jauns projekts “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” jeb “Riverways”. Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā. Vairāk par projektu šeit.

Papildus informācija: Ineta Puriņa, Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, Mob.: 26382820, E-pasts: ineta.purina@vidzeme.lvwww.vidzeme.lv;

PIEVIENOTIE FAILI
Atpakaļ
Pieteikties par biedru