Notikumi

Turaidas muzejrezervāts aicina uz gadskārtējo konferenci

28.10.2015 21:46

Turaidas muzejrezervāts 2015. gada 5. novembrī aicina uz gadskārtējo zinātniski praktisko konferenci, lai iepazīstinātu sabiedrību ar šajā gadā veiktā pētniecības darba rezultātiem un informētu par aktualitātēm muzejrezervāta darbībā ceļā uz Latvijas simtgadi.

Konferencē ar ziņojumiem piedalīsies Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un muzeja Pētniecības un ekspozīciju daļas darbinieki, kā arī sadarbības partneri – pētnieki no LU Filozofijas un socioloģijas institūta, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja un citi kultūras nozares eksperti.

Lai nodrošinātu Turaidas vēsturiskā centra dabas, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, nepārtraukti noris pētniecības darbs. Gatavojoties Latvijas Valsts simtgadei 2018. gadā, tiek veidotas jaunas ekspozīcijas par Turaidas muzejrezervāta izveidi, attīstību un par garīgo atmodu un pilsoniskās apziņas veidošanos 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā Latvijas valsts izveides procesu kontekstā. Šīs tēmas ir sarežģītas, tāpēc to izzināšanā tiek organizēts strukturēts starpdisciplinārs sadarbības darbs.

KONFERENCES PROGRAMMA

 • 9.30 – 10.00 - Reģistrācija, iepazīšanās ar izstādi „Turaida Indriķa hronikā”, grāmatu galds –Turaidas muzejrezervāta jaunākie izdevumi
 • 10.00 – 10.15 - Konferences atklāšana
 • 10.15. – 10.45 – Turaidas muzejrezervāts ceļā uz Latvijas Valsts simtgadi Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore
 • 10.45 – 11.15 – Tēlniecība Turaidā – daļa no veseluma Ruta Čaupova, mākslas zinātniece
 • 11.15 – 12.00 – No tautas par nāciju: Aspazijas un Raiņa daiļrade Dagmāra Beitnere-Le Galla, kultūras socioloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece
 • 12.00 – 12.15 – Biolokāciju zonas un to eksponēšanas iespējas Turaidas muzejrezervātā Arisa Pastuhova, Turaidas muzejrezervāta sadarbības un kultūras mantojuma projektu vadītāja
 • 12.15 – 12.30 – Arheoloģiskie atklājumi Turaidas viduslaiku ķieģeļcepļa vietā Egīls Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists
 • 12.30 – 13.00 – Kafijas pauze
 • 13.00 – 13.25 – Saimnieka tēla atspoguļojums Turaidas muzejrezervāta topošajā ekspozīcijā Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists
 • 13.25 – 13.55 – Skola Turaidā pilsmuižas pavēnī Uģis Niedre, vēsturnieks, etnogrāfs
 • 13.55 – 14.15 – Restaurētā saimniecības ēka pie Turaidas Šveices mājas Mārtiņš Kuplais, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs, etnogrāfs
 • 14.15 – 14.40 – Turaidas muižas vagara māja Ina Līne, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste
 • 14.40 – 15.00 – Turaida Indriķa hronikā Jānis Rudzītis, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists
 • 15.00 – 15.15 Konferences noslēgums un Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” vokālās grupas “Siguldiņa” muzikāls sveiciens

Dalība konferencē bez maksas.

 • Anda Skuja
 • Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja
 • Tālr. 26572142
 • www.turaida-muzejs.lv
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu