Jaunumi

VTA aicina piedalīties EDEN konkursā Tūrisms un vietējā gastronomija

Izveidots/papildināts 26.06.2015 16:42
VTA aicina piedalīties EDEN konkursā Tūrisms un vietējā gastronomija, Vidzemes Tūrisma asociācija

Projekts “Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi” (European Destinations of Excellence) jeb EDEN Latvijā notiek kopš 2007. gada, un arī šai reizē tas rosina parādīt labāko, ko spējam.

EDEN ir Eiropas Komisijas līdzfinansēts projekts, kura mērķis ir veicināt un attīstīt Eiropas tūrisma galamērķus, kas savā darbībā ievēro ilgtspējīgas attīstības principus. Lai noskaidrotu Eiropas izcilākos tūrisma galamērķus, konkursam katru gadu tiek izraudzīta atšķirīga tēma, par kuru katra valsts rīko nacionālo atlasi.
 
2015. gada konkursa tēma ir “Tūrisms un vietējā gastronomija”. Tajā aicināti piedalīties tie Latvijas tūrisma galamērķi, kas tūristiem piedāvā iespēju baudīt tradicionālos ēdienus un vietējos produktus, kur tūristi var izmēģināt prasmes vai iepazīties ar ēdienu un dzērienu gatavošanas procesu, kur tiek organizēti ēdienu un dzērienu festivāli un rīkoti citi pasākumi, lai popularizētu vietējo gastronomiju.
 
Konkursā var piedalīties pašvaldības, to struktūrvienības, pašvaldību aģentūras, aizpildot pieteikuma anketu un iesniedzot to līdz 2015. gada 10. jūlijam plkst. 15:00 personīgi vai pa pastu: Tūrisma attīstības valsts aģentūrā (TAVA), Brīvības ielā 55, Rīgā, LV 1519 vai elektroniski pa e-pastu: info@latvia.travel
 
5 labākajiem galamērķiem (uzvarētājam un 4 tā sekotājiem) 2015. gada rudenī tiks nodrošinātas mārketinga un publicitātes aktivitātes Latvijā un ārvalstīs. Uzvarētājs būs tiesīgs izmantot savā mārketingā Eiropas Komisijas izstrādāto EDEN logo, piedalīties EDEN iepriekšējo gadu uzvarētāju sadarbības tīkla aktivitātēs Latvijā un Eiropā un apmeklēt Eiropas Komisijas rīkotos pasākumus EDEN sadarbības tīkla dalībniekiem. Eiropas Komisija rīkos arī apbalvošanas ceremoniju, kurā godalgas saņems visi nacionālo konkursu uzvarētāji.
 
Uzziņai:
 
EDEN projekts ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir sekmēt perspektīvu tūrisma vietu atpazīstamību un ilgtspējīga tūrisma attīstību Eiropā, popularizēt veiksmīgākos tūrisma attīstības paraugus, kā arī veicināt sadarbību starp tūrisma galamērķiem. Latvijā iepriekšējos gados ir noteikti seši EDEN konkursa uzvarētāji.
 
2013. gadā konkursa tēma bija “Pieejams tūrisms”. Par uzvarētāju atzina Liepāju.
 
2011. gadā – “Tūrisms un bijušo rūpniecības vai militāro objektu pārveidošana par tūrisma galamērķiem”. Uzvarētājs - Līgatnes papīrfabrikas ciems.
 
2010. gadā – “Ūdenstūrisms”. Uzvarētāja – Jūrmala.
 
2009. gadā – “Tūrisms un aizsargājamās dabas teritorijas”. Uzvarētājs - Tērvetes dabas parks.
 
2008. gadā – “Tūrisms un vietējais nemateriālais mantojums”. Uzvarētāji - Latgales podnieki.
 
2007. gadā – “Labākie jaunie Eiropas lauku tūrisma galamērķi”. Uzvarētāja – Kuldīga.
 
2012. gadā 2014. gadā netika rīkoti nacionālie konkursi, bet popularizēti EDEN iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji.
 
Papildu informācija: Inese Šīrava, TAVA produktu attīstības vecākā eksperte, tālr. 67358151;  inese.sirava@latvia.travel

Atpakaļ
Pieteikties par biedru