Jaunumi

Vienošanās par sadarbību piekrastē ir noslēgta!

29.05.2013 11:07

Š.g. 28.maijā, kempingā "Lauču Akmens" piecas Vidzemes piekrastes teritorijā ietilpstošas pašvaldības (Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas un Saukrastu) un Dabas aizsardzības pārvalde noslēgušas savstarpēju vienošanos par vienotu attīstību tūrisma jomā.

Vienošanās paredz kopīgu mērķtiecīgu sadarbību, lai veicinātu tūrisma attīstību Vidzemes piekrastes teritorijā, virzot Vidzemes piekrasti atbilstošos mērķtirgos kā vienotu tūrisma galamērķi.

Visi partneri vienojās savas kompetences ietvaros regulāri apmainīties ar aktuālo informāciju, plānot kopīgus pasākumus, sadarboties ar novadu tūrisma uzņēmējiem, kā arī iniciēt sadarbību pētījumu veikšanā.

Būtisks priekšnosacījums sekmīgai tūrisma attīstībai ir dabas tūrisma infrastruktūra. Tāpēc vērts atzīmēt, ka šogad Dabas aizsardzības pārvalde īsteno vērienīgu Kohēzijas fonda finansētu projektu „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”. Projekta ietvaros daudzviet Latvijā, tostarp arī Vidzemes piekrastes aizsargājamās dabas teritorijās šobrīd ir izveidota jauna dabas tūrisma infrastruktūra.

 

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu