Jaunumi

Turpinās zaļo ceļu projekta Greenways Outdoor īstenošana

Papildināts 01.02.2016 17:29

Starp aktīvu Vidzemes Tūrisma asociācijas speciālistu darbību janvārī Nīderlandes tūrisma izstādē „Vakantiebeurs” un Lietuvas tūrisma izstādē „Adventur”, tika aizvadīts projekta „GreenWays Outdoor” darba seminārs un tā prezentēšana tūrisma izstādē „Fitur” Spānijas galvaspilsētā Madridē.

Darba semināra tēma bija „Zaļie ceļi – āra aktīvā atpūta aktivitātes bez barjerām un robežām”. Projekta partneri pārrunāja projekta attīstību un ieviešanu partnervalstīs, jaunu tūrisma produktu sagatavošanu, kā arī elektroniskā kataloga izstrādi ar aktuālākajiem piedāvājumiem tūristiem Zaļo ceļu posmos. Būtiski, ka projekta partneru darba seminārs tika organizēts lielāka tematiska pasākuma kontekstā - Madridē notiekošās tūrisma izstādes „Fitur” laikā. Pēc partneru darba semināra, „GreenWays Outdoor” projekts tika prezentēts izstādes profesionālajā forumā.

Projekta „Greenways Outdoor” galvenā ideja ir turpināt attīstīt Zaļos ceļus (bijušās dzelzceļa līnijas, kanālu malas, dambjus un citus nemotorizētam transportam pieejamos ceļus), tos piemērojot tūristu vajadzībām, liekot lielāko uzsvaru uz aktīvā tūrisma āra aktivitātēm, kā arī sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, attīstot un veicinot tūrisma pakalpojumu pieejamību un to konkurētspēju Zaļo ceļu lietotājiem. Projekta mērķis ir attīstīt publisko un privāto partnerību, iesaistot mazos tūrisma uzņēmējus, veicinot to izpratni par Zaļo ceļu nozīmību un uzņēmējdarbības potenciālu Zaļo ceļu tuvumā.

Kā jau iepriekš ziņots, VTA kopš 2015. gada jūnija līdz 2016. gada realizē projektu „GreenWays Outdoor”, kurā iesaistījušies 10 partneri no piecām Eiropas valstīm (Spānija, Portugāle, Beļģija, Itālija un Latvija). Projekta vadošais partneris – Eiropas Zaļo ceļu asociācija (EGWA), pārstāvot Spāniju. Projekta kopējais budžets 329 696 Eiro, Vidzemes Tūrisma asociācijas budžets – 28 800 Eiro. 75% tiek līdzfinansēti no Eiropas Komisijas COSME programmas.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče
VTA biroja vadītāja,
projektu sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste
E-pasts: [email protected], tālr.: + 371 20220072
www.vidzeme.com

This publication is part of the project „Greenways Outdoor: Creation and transnational promotion of outdoor tourism product linked to European Greenways” which has received funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020).

 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Mediom-sized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commision and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu