Jaunumi

Turaidas muzejrezervāts ir saņēmis Eiropas Komisijas atzinību.

Papildināts 03.05.2022 07:33

Eiropas mantojuma zvaigznājā – Turaidas muzejrezervāts saņēmis Eiropas mantojuma zīmi. 

Turaidas muzejrezervāts ir saņēmis Eiropas Komisijas atzinību – Eiropas mantojuma zīmi, kas apliecina Turaidas vēsturiskā centra mantojuma piederību Eiropas kultūras kopējam mantojumam un izceļ objekta nozīmi Eiropas vēstures kontekstā.

Turaidas vēsturiskais centrs ir kultūras mantojuma vieta ar 57.86 ha lielu teritoriju, kas ietver dabas un kultūrtelpu, materiālo un nemateriālo mantojumu, kas raksturo laika posmu tūkstošgadu garumā. Vēsturiskais centrs, viens no senākajiem valstiskajiem veidojumiem Latvijā, tiek saglabāts, uzturēts un iedzīvināts mūsdienu radošajā kultūras procesā. Centra dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai un tālākai interpretācijai 1988. gadā tika izveidots Turaidas muzejrezervāts, kuram 1994. gadā tika piešķirts Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss. Tas ir vienīgais šādas nozīmes objekts Latvijā. Vēstījums par Turaidas vēsturiskā centra mantojumu un tā nozīmi Latvijas un Eiropas kontekstā tiek parādīts piecos tematiskos kompleksos. Tie ir – Tautasdziesmu parks, Gaujas lībiešu mantojums, Turaidas viduslaiku mūra pils, Turaidas koka baznīca un Baznīckalns, Turaidas muižas saimnieciskais centrs. Muzejrezervāta ekspozīcijās brīvdabā un telpās tiek stāstīts par dabas un cilvēka darbības saskaņu un savstarpēju mijiedarbību vides veidošanā un vēstures procesiem, sākot no 11. gadsimta līdz mūsdienām.

Eiropas mantojuma zīmes mērķis ir stiprināt Eiropas pilsoņu savstarpējo sapratni un kultūras dialogu, jo īpaši jauniešu piederības izjūtu Eiropas Savienībai (ES), pamatojoties uz Eiropas vēstures un kultūras mantojuma kopīgām vērtībām un elementiem, kā arī uz izpratni par nacionālo un reģionālo daudzveidību. Zīme sekmē un sniedz jaunas iespējas izprast kopīgo, tomēr atšķirīgo kultūras mantojumu, kopīgo vēsturi, kā arī ES vērtības un nozīmi. Eiropas mantojuma zīmi piešķir objektiem, kam piemīt liela simboliska Eiropas nozīmes vērtība un kas raksturo Eiropas kopīgo vēsturi un  ES izveidi, kā arī Eiropas integrācijas procesa pamatā esošās Eiropas vērtības un cilvēktiesības.  

Oficiālā Eiropas mantojuma zīmes piešķiršanas ceremonija notiks 2022. gada 13., 14. jūnijā Briselē.

 

Fragments no 28.aprīlī saņemtās e-pasta vēstules Turaidas muzejrezervātam:

Dear Ms. Anna Jurkāne,

Dear Historical Centre of Turaida’s team,

From the European Commission, we are delighted to announce you that your candidacy to the European Heritage Label 2021 has been selected.

Your site has a symbolic European value and has played a significant role in the history and culture of Europe. The formal designation of the sites to be awarded the label, having due regard to the recommendations by the European panel will be officially adopted today April 28th, 2022 at 10:00 a.m. CET.

(..) Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Mariya Gabriel, said: “Cultural heritage is Europe’s soul. These beautiful sites embody our rich history, they are geographical manifestations of who we are. The European Heritage label sites are amongst the greatest gifts Europe has to offer and it is our duty to preserve them at all costs.”

The selection of the sites for the attribution of the label has been carried out by the European panel of independent experts under the responsibility of the Commission.

From Commission’s Directorate General for Education, Culture, Youth and Sports in charge of the European Heritage Label and look forward to cooperating with you as new European Heritage Label site as well as with the National coordinator in your country.

Warm congratulations and kind regards

Gabrielle Bernoville

European Commission

DG EAC  - Education, Youth, Sport and Culture

Unit D2 Creative Europe”

 

 

Plašāka informācija par Eiropas mantojuma zīmi un atzinību guvušajiem objektiem kopš 2013. gada.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu