Jaunumi

Tikšanās par atsevišķu Zaļo ceļu posmu nākotnes attīstību

Papildināts 10.06.2016 12:57

8. jūnijā Ērgļu Saieta namā pulcējās Vidzemes Tūrisma asociācijas, Latvijas Zaļo ceļu asociācijas un Vidzemes pašvaldību pārstāvji, lai spriestu par bijušo dzelzceļa līniju Cekule - Ērgļi un Gulbene - Žīguri attīstību un to piemērošanu tūrisma vajadzībām. 

Tikšanās ietvaros tika pārrunāta turpmākā sadarbība un atbildība no pašvaldību puses, ieskaitot situācijas detalizētu izpēti katrā novadā, lai varētu strādāt pie posmu uzlabošanas nākotnē.

Pēc sanāksmes, Vidzemes Tūrisma asociācijas, Latvijas Zaļo ceļu asociācijas pārstāvji arī izbrauca posma daļu no Ērgļu bijušās stacijas līdz Ķeipenes Kinostacijai - S. Eizenšteina komunikāciju centram-kinomuzejam.

 

This publication is part of the project „Greenways Outdoor: Creation and transnational promotion of outdoor tourism product linked to European Greenways” which has received funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020).

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Mediom-sized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commision and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu