Jaunumi

Semināri: „Veiksmīgākie Zaļo ceļu piemēri" 14.-15.jūnijs

Papildināts 28.06.2022 10:36

Zaļo ceļu Rīga - Viļaka projekta ietvaros, tika organizēti semināri, lai izceltu labās prakses piemērus un iedvesmotu uzņēmējus veidot pakalpojumus maršruta tuvumā. 

14. jūnijā Ogres novada Ķeipenes kinostacijā uz tikšanos pulcējās pašvaldību pārstāvji, bijušā dzelzceļa Rīga-Ērgļi staciju īpašnieki un uzņēmēji, lai dalītos ar savu pieredzi zaļo ceļu attīstībā un staciju atjaunošanā, kā arī iezīmētu nākotnes attīstības tendences. Vairāki staciju īpašnieki atzīmēja, ka zaļos ceļus arvien vairāk interesentu apmeklē un ir nepieciešams veidot kvalitatīvus pakalpojumus to tuvumā. Īpaši priecēja Suntažu stacijas jauno īpašnieku iecere bijušo staciju pārveidot par dizaina viesnīcu. 

Ar prezentāciju uzstājās arī Eiropas Zaļo ceļu asociācijas vadītāja Mercedes Munoz, kura augsti novērtēja paveikto, kā arī mudināja uzņēmējus aktīvi izmantot iespējas, kuras piedāvā zaļie ceļi. 

Dienas noslēgumā dalībnieki iepazinās ar Ķeipenes kinostacijas piedāvājumu, kā arī apmeklēja Ērgļu bijušo staciju, kurā saimnieko Māris Olte. 

Nākamajā dienā, 15. jūnijā Gulbenes dzelzceļa stacijā ar savu pieredzi dalījās uzņēmēji bijušās dzelzceļa līnijas Ieriķi – Gulbene – Sita tuvumā, un iepazīstināja klātesošos ar nākotnes attīstības plāniem - gan piedāvājot velosipēdu nomas pakalpojumus. Tika iezīmētas ieceres attīstīt bijušo Kubuļu stacijas teritoriju, un tūrisma piedāvājuma dažādošanu Gulbenes novadā un Bāniša Zemē. 

Pasākumā tika apmeklēta Gulbenes stacija un depo, kā arī dalībniekiem bija iespēja izmēģināt drezīnas un sliežu velosipēdu piedāvātās iespējas. Patīkams jaunums ir pie Gulbenes depo plānotā elektroauto uzlādes stacija.  Noslēgumā tika apemklēta projektā atjaunotā atpūtas vieta un Pededzes tilts, kā arī Alūksnes stacija, kurā notika neformāla tikšanās ar Alūksnes novada vadību. 

Prezentācijas no semināriem:

 

Apmācību semināri tika organizēti projekta Zaļie ceļi Rīga - Viļaka ietvaors, ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu