Jaunumi

Projekts CHARTS it atklāts!

24.07.2012 18:29
Projekts CHARTS it atklāts!, Vidzemes Tūrisma asociācija

No 22. – 23.martam, Grieķijas Dienvidpelionas reģiona Argalasti pašvaldībā notika projekta CHARTS (Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība reģionālajai politikai tūrisma ilgtspējībai) atklāšana.

Tajā, kā projekta vadošais partneris, tikās Grieķijas Dienvidpelionas pašvaldības pārstāvji, un pārējie projektā iesaistītie pārstāvji no Velsas valdības asamblejas (Lielbritānija), Eiropas kultūras tūrisma tīkla (ECTN, Beļģija), Īrijas Centrālās reģiona pārvaldes, Gotlandes reģiona Vastra (Zviedrija), Pafosas Reģionālās tūrisma padomes (Kipra), Veneto reģiona Tūrisma departamenta (Itālija), Vidzemes tūrisma asociācijas (Latvija), Rumānijas Nacionālā tūrisma pētniecības un attīstības institūta, Maljorkas padomes Vides departamenta, Bulgārijas Dienvidaustrumu reģiona pārvaldes, Grieķijas Nacionālā tūrisma organizācijas un pārstāvis no Barselonas universitātes IBERTUR tīkla (Spānija).

Tikšanās laikā, katrs projekta partneris prezentēja savu valsti, reģionu un institūciju un/vai organizāciju, kuru tie pārstāv, un labas prakses piemērus, saskaņā ar katram projekta partnerim noteiktajām tēmām projekta ietvaros. Vidzemes tūrisma asociācija, kā labas prakses piemēru minēja informācijas izplatīšanu Vidzemes reģiona apmeklētājiem un tūristiem. Kā galvenie informācijas izplatītāji tika minēti Vidzemes reģiona Tūrisma informācijas centri, tūrisma objekti, nakšņošanas un ēdināšanas vietas, internets, ziņojumu dēļi, reklāmas, degvielas uzpildes stacijas un taksometri, informācijas nodrošināšanai izmantojot savstarpējo sadarbību starp reģiona pašvaldībām un privātuzņēmējiem, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un jauno mediju instrumentus. Darba sesiju beigās, projekta partneri piedalījās ekskursijās pa Dienvidpelionu, kuru laikā tika apmeklēti svarīgākie kultūras objekti, parādīta grieķu kultūra un viesmīlība.

Projekts CHARTS tapis programmas INTERREG IVC ietvaros, kas nodrošina starpreģionālo sadarbību visā Eiropā, un tiek īstenota saskaņā ar Eiropas kopienas teritoriālās sadarbības mērķiem no 2007 – 2013.gadam. Tas fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas Savienības politikā. Projekta partneri dalīsies pieredzē par to, kā uzlabot vadības kultūras tūrisma galamērķu ieguldījumu aizsardzību un uzlabošanu kultūras, mantojumā un ainavās, kā arī ilgtspējīgas reģionālās attīstības politikas jomās, sevišķi saistībā ar problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un krīzi ekonomikā.

Projekta mērķis ir celt, paaugstināt un gūt labumu; izmantot metodes un rezultātus, iepriekšējo projektu politikas, stratēģijas un iniciatīvas kultūras, mantojuma un ilgtspējīga tūrisma attīstības stratēģijas jomā, kā arī nodot labas prakses piemērus starp projektā iesaistītajiem reģioniem Eiropas mērogā, kā svarīgu pievienoto vērtību efektīvākai reģiona politikas formulēšanai un īstenošanai, kā arī veicināt Lisabonas un Gēteborgas stratēģiju īstenošanu.

Projektā tiks analizēti un starp projekta partneriem apmainīti 8 labas prakses piemēri, kas izstrādāti no 2 jau esošajiem tīkliem: ECTN (Eiropas kultūras tūrisma tīkls), INTERREG IIIC un CHIRON (Reģionu observatorijas un kultūras tūrisma tīkla kultūras un mantojuma veicināšana), kā arī no IIIB CADSES un IIIC Cultmark darbības rezultātiem un iniciatīvām, ieskaitot Eiropas padomes kultūras maršrutus.

CHARTS līdzdarbojās 13 partneri, kuri pārstāv 11 Eiropas savienības valstis no ziemeļiem (Zviedrija, Latvija), dienvidiem (Grieķija, Itālija, Spānija, Kipra), austrumiem (Rumānija, Bulgārija) un rietumiem (Lielbritānija, Īrija, Beļģija), nodrošinot plašu Eiropas Savienības ģeogrāfisko pārklājumu.

Galvenās CHARTS aktivitātes ietver identifikāciju, analīzi, labas prakses piemēru apmaiņu un nodošanu, pamatojoties uz klimata pārmaiņām, mantojuma pieejamību, efektīvu partnerību, uzņēmēju kopienas, kvalitātes kritērijus, apmeklētāju/tūristu informāciju, mārketingu un kultūras maršrutus ilgtspējīgam tūrismam. Politikas integrāciju un pievienoto vērtību, hartu, balvu, pasākumus, izstādes, darba grupas un konferenci.

Paredzamie CHARTS rezultāti ir uzlabot reģionālo politiku kultūras, mantojuma un ilgtspējīgā tūrismā, radīt pievienoto vērtību iepriekš esošajām iniciatīvām; palielināt zināšanas mazāk attīstītajos Eiropas Savienības reģionos (ieskaitot jaunās dalībvalstis); radīt iespējas nodarbinātībai kultūras un tūrisma nozarēs; veikt kultūras un mantojuma objektu un ainavu aizsardzību un saglabāšanu; radīt vides aizsardzību un saglabāšanu, veicinot ilgtspējīga tūrisma stratēģiju (atbildīgs tūrisms), un labāku Eiropas Savienības fondu izmantošanu ar jau pierādītiem un veiksmīgiem labas prakses piemēriem un politikām.

Divu gadu laikā, no Vidzemes tūrisma asociācijas projekta CHARTS aktivitātēs (apmācību kurss, darba grupas, personāla apmaiņa, mācību brauciens, konference) iesaistīsies pārstāvji no Vidzemes augstskolas, Saulkrastu, Carnikavas, Alojas, Valkas, Raunas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Ērgļu, Apes, un Limbažu pašvaldībām. Tām tiks dota priekšrocība izvēlēties sev aktuālu tēmu ar noteiktu laiku un vietu.

Pirmā projekta CHARTS aktivitāte notiks Barselonas universitātē no 20.06.2012. – 22.06.2012., uz kuru dosies Vidzemes augstskolas un Carnikavas pašvaldības pārstāvji, lai piedalītos apmācību kursā par labākās prakses pētījumu, kas saistīts ar Eiropas kultūras maršrutiem, benchmarking stratēģijām, indikatoriem, kapacitātes stiprināšanu un lietišķajiem pētījumiem tūrismā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Treija,
projekta CHARTS sabiedrisko attiecību speciāliste
[email protected]

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu