Jaunumi

Prezentēta Vidzemes tūrisma attīstības stratēģija 2018.-2025.gadam

Papildināts 07.11.2018 13:21

1. novembrī, Valmierā, prezentēta Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas 2018. - 2025. gadam un Rīcības plāns 2018.-2019.gadam. Stratēģija izstrādāta, īstenojot projektu CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions). 

Stratēģija sniedz praktiskas idejas nemateriālā un industriālā mantojuma popularitātes, pieejamības un ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanai tūrismā, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas risinājumus, kas balstīti projekta CHRISTA starptautisko partneru pieredzē.

Stratēģijas autori is Vidzemes Augstskolas mācībspēki, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu instītūta (HESP) pētnieki un viespētnieki:

Ilgvars Ābols, Mg.geogr.

Agita Līviņa, Dr. oec.

Andris Klepers, Dr. geor.

Zane Kudure, Mg. admin.

Linda Veliverrronena, PhD

„Izvērtējot Vidzemes reģiona tūrisma attīstību, ir jāatrisina tās problēmas, kas veidojas salīdzinoši nelielā, bet aktīvā vietējā tirgus apstākļos, klimata pārmaiņu un globālā kontekstā, kā arī jāadaptējas jauniem apstākļiem, pieaugot Āzijas valstu tūristu skaitam Baltijas reģionā. Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijā turpmākiem septiņiem gadiem esam noteikuši prioritāros valstu mērķu tirgus, kā arī virzienus jaunu un ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstībai un produktīvākai teritoriālā kapitāla izmantošanai.” VTA Valdes priekšsēdētājs, Projekta CHRISTA koordinators Latvijā R. Sijāts.

Prezentācijas no 1. novembra konferences:

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģija 2018.-2025.gadam

Grafiskā interpretācija – grafiskais dizains un infografikas atraktīvas tūrisma informācijas veidošanai

Europeana un Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka - platformas kultūras mantojuma uzturēšanai un popularizēšanai

Informāciju sagatavoja:
Alise Plaude,
Projekta CHRISTA sabiedrisko attiecību speciāliste,

 

 

CHRISTA project is made possible by the financial support from the European Union – the Interreg Europe programme and European Regional Development Fund (ERDF).
 

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu