Jaunumi

Pēterburgā parakstīts sadarbības līgums par ViaHanseatica attīstību

Papildināts 30.10.2014 09:58
Pēterburgā parakstīts sadarbības līgums par ViaHanseatica attīstību, Vidzemes Tūrisma asociācija

2014.gada 28.oktobrī Sanktpēterburgā Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents parakstīja sadarbības līgumu ar pārstāvjiem no Igaunijas un Krievijas, apliecinot gatavību sekmēt tūrisma maršruta „Via Hanseatica“ turpmāko attīstību pēc tam, kad Eiropas Savienības piešķirtais finansējums projekta realizēšanai būs beidzies. Vidzemes plānošanas reģions ir projekta „Via Hanseatica“ vadošais partneris, un laikā no 2012.-2014.gadam projekts tapis par veiksmīgu paraugu, kā attīstīt pārrobežu sadarbību un veicināt tūrisma attīstību reģionos.   

Vienošanās paredz, ka projekta rezultātu uzturēšanai tiks izveidota padome, kurā tiks pārstāvētas visas trīs iepriekš tūrisma maršruta izstrādē iesaistītās valstis – Latvija, Igaunija un Krievija. Katrā valstī tiks izvirzītas koordinējošās organizācijas, kuru rokās būs padomes apstiprināto lēmumu izpilde. Latvijā projekta attīstības koordinējošā organizācija joprojām būs Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju, apvienojot kompetences, lai efektīvi popularizētu un attīstītu „Via Hanseatica“ maršrutu arī turpmāk. Tuvākajā laikā notiks arī vienošanās par finansēšanas shēmu nākamajam gadam, lai nodrošinātu, ka projekta laikā radīto instrumentu (piemēram, ceļojumu plānotājs, mobilā aplikācija utt.) darbība tiktu joprojām uzturēta. Pasākuma laikā tika diskutēts par maršruta attīstību, sekojot vēsturiskajam Hanzas tirdzniecības ceļam, kas no Rīgas caur Zemgali veda uz Lietuvu  un Poliju, beidzoties Lībekā, Vācijā.

Papildus līguma parakstīšanai konferences laikā tika rezumēts projekta laikā sasniegtais, apliecinot, ka tūrisma maršruts „Via Hanseatica“ kļūst par pazīstamu produktu tūrismā. Par „Via Hanseatica“ jau šobrīd raksta dažādi masu mediji, tā mājaslapu un ceļojuma plānotāju apmeklē tūristi no dažādām pasaules valstīm.

Konferences laikā ar savām zināšanām un pieredzi par tūrisma klasteriem dalījās Vidzemes Augstskolas docents Andris Klepers, kas projekta laikā vadīja mācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un gidiem. Pieredzē dalījās arī „Via Hanseatica“ tūrisma eksperts Guntars Seilis, stāstot par tūrisma galamērķu mārketingu, - viņš bija iesaistīts „Via Hanseatica“ tematisko maršrutu izstrādē. Tāpat klātesošajiem bija iespēja dzirdēt arī „Valmiermuižas alus“ saimnieka Aigara Ruņģa veiksmes stāstu par spēcīga vietējā tūrisma produkta attīstīšanu. Konferencē uzstājās arī Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts, piedāvājot šobrīd aktualitāti ieguvušo t.s. greenways integrēšanu „Via Hanseatica“ tūrisma piedāvājumā,  kā arī Siguldas pārstāve Dana Spulle raksturoja Siguldas nozīmi „Via Hanseatica“ maršrutā.

Par projektu “Via Hanseatica”

Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” tiek īstenots no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim. Kopskaitā projektā darbojas 18 partneri un vairāk kā 20 asociēti partneri – pašvaldības, dažādas nevalstiskās un tūrisma organizācijas no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Kopējais projekta budžets ir 1 803 966 eiro, no kuriem 90% jeb 1 623 569,66 eiro līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, projekta sabiedrisko attiecību speciāliste, [email protected]; +371 29454752

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu