Jaunumi

Jaunā EiroVelo karte ir klāt!, Vidzemes Tūrisma asociācija

Jaunā EiroVelo karte ir klāt!

26. Marts

Tuvojoties pavasarim ir izdota Eiropas Velobraucēju Federācijas jaunā EiroVelo karte, kura pirmo reizi tika prezentēta ITB izstādē Berlīnē un atpsoguļo visus 14 pašreizējos EiroVelo maršrutus. Katrs no tiem kartē ir iezīmēts kā realizēts (marķēts, ar infrastruktūru), nerealizēts vai plānots. Tāpat kartes lietotājiem pieejama informācija par transporta savienojumiem, kā arī UNSECO Pasaules mantojuma objektiem. Kartes otrā pusē atrodams īss katra maršruta apraksts, kā arī norādes, kur meklēt papildus informāciju.

Karte izdota projekta EuroVelo.com ietvaros, un tajā kā partneris no Latvijas startēja Vidzemes tūrisma asociācija.

Vairāk informācijas par visiem EiroVelo maršrutiem atrodama EuroVelo.com jaunajā mājaslapā!

Vērtīgs jaunums - ģimenes tūrisma karte!, Vidzemes Tūrisma asociācija

Vērtīgs jaunums - ģimenes tūrisma karte!

25. Marts

Sen gaidīts, nu tas ir sagaidīts – izdevums, kura Latvijā līdz šim nav bijis, bet par kura nepieciešamību diezin vai kādam ir šaubas. Tūrisma kartē „Atpūta ģimenei ar bērniem Latvijā” latviešu valodā apkopoti 134 apmeklējumu vērti objekti, no kuriem 15 ir izcelti vēl īpaši – ar simbolisko augšup pacelto īkšķi.

Kultūras tūrisma seminārs Ikšķilē 5. aprīlī. Reģistrējies!, Vidzemes Tūrisma asociācija

Kultūras tūrisma seminārs Ikšķilē 5. aprīlī. Reģistrējies!

18. Marts

5. aprīlī plkst. 9.30 atpūtas kompleksā "Turbas" norisināsies projekta CHARTS seminārs. Seminārs veidots Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna ietvaros, sadarbojoties ar Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūru . Šoreiz uzsvars tiks likts uz kvalitāti un kvalitātes vadību, kā arī uzņēmēju sadarbības iespējām Ogres un Ikšķiles novados. Pasākuma noslēgumā - ekskursijas pa vietējiem uzņēmumiem -"SierŠtelle", bērzu sulu šampanieša degustācija, kā arī Ikšķiles novada kultūras mantojuma centru "Tīnūžu muiža" apmeklējums.

Projekts CHARTS tapis programmas INTERREG IVC ietvaros, kas nodrošina starpreģionālo sadarbību visā Eiropā, un tiek īstenota saskaņā ar Eiropas kopienas teritoriālās sadarbības mērķiem no 2007 – 2013.gadam. Tas fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas Savienības politikā.

Paredzamie CHARTS rezultāti ir uzlabot reģionālo politiku kultūras, mantojuma un ilgtspējīgā tūrismā, radīt pievienoto vērtību iepriekš esošajām iniciatīvām; palielināt zināšanas mazāk attīstītajos Eiropas Savienības reģionos; radīt iespējas nodarbinātībai kultūras un tūrisma nozarēs; veikt kultūras un mantojuma objektu un ainavu aizsardzību un saglabāšanu; radīt vides aizsardzību un saglabāšanu, veicinot ilgtspējīga tūrisma stratēģiju. Mērķis ir izmantot metodes un rezultātus, iepriekšējo projektu politikas, stratēģijas un iniciatīvas kultūras, mantojuma un ilgtspējīga tūrisma attīstības stratēģijas jomā. Nodot labas prakses piemērus Eiropas mērogā, kā svarīgu pievienoto vērtību efektīvākai reģiona politikas formulēšanai un īstenošanai.

Atpūtas kompleksā “Turbas” seminārs norisināsies 4 daļās. Atklāšanu uzsāks Ikškiles novada domes izpilddirektors Guntars Kurmis, tālāk runās projekta CHARTS koordinators Raitis Sijāts un  Vidzemes Augstskola, Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes (TVVF) dekāns, profesors Jānis Kalnačs. Otrajā daļā tiks runāts par projekta CHARTS idejām un īstenošanu, trešajā daļā vairāk tiks runāts par Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāniem un izstrādātājiem. Noslēgumā – ekskursija. Labās prakses piemēri Ikšķiles/Ogres novadā, sadarbības iespējas un partneri.

Uz semināru īpaši tiek aicināti Ogres un Ikšķiles tūrisma uzņēmēji, taču laipni gaidīti visi interesenti. Lūgums iepriekš pieteikties, aizpildot reģistrācijas formu.

Piesakies semināram Carnikavā par velotūrisma maršrutu veidošanu!, Vidzemes Tūrisma asociācija

Piesakies semināram Carnikavā par velotūrisma maršrutu veidošanu!

14. Marts

27.martā Carnikavas novada atpūtas kompleksā „Siroko” norisināsies bezmaksas apmācību seminārs uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem par velotūrisma maršrutu veidošanu Latvijā, kurā tiks akcentēta dažādo veloaktivitāšu ietekme uz vidi.

Semināra ievaddaļā būs iespēja uzzināt par projekta īstenošanas gaitu un tā aktivitātēm, kā arī velotūrisma infrastruktūras attīstību Carnikavas novadā. Pieredzē dalīsies Vidzemes Augstskolas un „Lauku ceļotājs” eksperti Andris Klepers un Juris Smaļinskis. A.Klepers sniegs padomus par potenciālā piekrastes klastera „Saviļņojošā Vidzeme” velotūrisma piedāvājuma iespējām un priekšrocībām, savukārt J.Smaļinskis iepazīstinās ar dabai un vietējiem iedzīvotājiem draudzīgu velotūrismu un veiksmīgiem vietējo velomaršrutu piemēriem.
Kā jau iepriekš minēts, semināra akcents tiek veltīts vides jautājumiem, tāpēc interesentiem būs iespēja noklausīties vecākās Valsts vides inspektores Ķemeru nacionālajā parkā Agneses Balandiņas uzstāšanos ar Ķemeru piemēru par velotūrisma attīstību Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Ingusa Purgaļa viedokli par piekrastes infrastruktūras attīstību vides aspektu kontekstā, kam sekos arī diskusijas.

Semināra noslēgumā - iepazīšanās ar atpūtas kompleksu „Siroko”, kā arī Carnikavā plānotā velomaršruta posma Garciems-Mežgarciems apskate un Mežgarciema militārā mantojuma apmeklējums.

Apmācību semināru organizē Vidzemes Tūrisma asociācija projekta „Central Baltic Cycling” ietvaros. Projektā „Central Baltic Cycling” jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” piedalās septiņi partneri no četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Kurzemes un Vidzemes Tūrisma asociācijas, kā arī Jelgavas Reģionālais Tūrisma informācijas centrs. No Vidzemes projektā iesaistījušas Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldības.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Central Baltic Cycling” sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemē
Vidzemes tūrisma asociācija
Tālr. +371 29756327
E-pasts: [email protected]

Publicēta Vidzemes kultūras tūrisma karte, Vidzemes Tūrisma asociācija

Publicēta Vidzemes kultūras tūrisma karte

11. Marts

7. martā Vidzemes tūrisma asociācijas kopsapulcē tika prezentēta jaunā Vidzemes kultūras tūrisma karte. Vidzemes skaistums baudāms gan ar dabas jaukumiem, gan kultūras mantojuma daudzveidību. Vidzeme veido savu kultūras vēsturi arī šodien, ko varam saredzēt ar acīm, uztvert ar skaņām, sajust ar garšu. Šajā kartē ceļotājs atradīs tikai nelielu daļu no Vidzemes kultūras mantojuma. Daudzi no tūrisma objektiem jau būs zināmi - Vidzemes pilsētas un vēsturiskie centri, viduslaiku pilis, baznīcas, muižas, muzeji, bet daļa - kas jauns un mazāk zināms. Cerams, ka katrs atklās sev kādu jaunu un savdabīgu Vidzemes kultūras pērli!

Kartes saturs: Vidzemes TIC speciālisti, Iveta Druva-Druvaskalne, Anna Kupče

Foto: Vidzemes TIC arhīvi, Vidzemes Augstskola

Dizains: Anda Nordena, SIA AUTOS

Karte papīra formātā pieejama Vidzemes tūrisma informācijas centros un Vidzemes tūrisma asociācijā

 

Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu