Jaunumi

MK lemj Tūrisma attīstības valsts aģentūru pievienot LIAA

Papildināts 27.10.2015 16:09
MK lemj Tūrisma attīstības valsts aģentūru pievienot LIAA, Vidzemes Tūrisma asociācija

Ieviešot efektīvāku tūrisma nozares pārvaldību, Ministru kabinets šā gada 27. oktobra sēdē akceptēja grozījumus Tūrisma likumā, kas paredz Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) pievienošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA).

TAVA pievienošana LIAA radīs labvēlīgākus apstākļus Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai, sekmēs Latvijas kā tūristu galamērķa nostiprināšanos un konkurētspējas palielināšanos, kā arī veicinās Latvijas atpazīstamību starptautiskajā vidē. Plānots, ka TAVA funkciju izpildi jau ar 2016. gada 1. janvāri nodrošinās LIAA, taču grozījumi likumā vēl jāakceptē Saeimai.

TAVA pievienošanas LIAA rezultātā mārketinga aktivitāšu ārvalstīs plānošanā un organizēšanā, kā arī eksporta veicināšanā tiks nodrošināta sinerģija ar citām tautsaimniecības nozarēm. Vienlaikus tiks efektīvāk izmantotas Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību sniegtās iespējas, tādējādi nodrošinot tūrisma nozares pārstāvību konkrētajās ārvalstīs un ceļot nozares statusu ārvalstīs, nozīmīgumu valstu sadarbībā un biznesa attiecību veidošanā.

Tāpat efektīvāk tiks organizēti LIAA un TAVA cilvēkresursi, stiprinot gan administratīvās funkcijas, gan nodrošinot lielāku darbinieku skaitu, kas strādā tieši ar Latvijas tūrisma mārketinga jautājumiem. Pašlaik TAVA strādājošie tūrisma eksperti tiks pārcelti darbā uz LIAA, tādējādi nodrošinot augstu ekspertīzi tūrisma jautājumos arī turpmāk.

Līdz ar TAVA pievienošanu LIAA iesākto aktivitāšu īstenošanā tūrisma nozarei būtiskas izmaiņas netiek prognozētas, jo visas TAVA saistības pārņems LIAA un nodrošinās to izpildi, izveidojot atsevišķu Tūrisma departamentu. Arī turpmāk tiks saglabāta nodalīta valsts budžeta programma tūrisma politikas ieviešanai, kā arī nodalīts ES fondu finansējums tūrisma attīstībai jaunajam plānošanas periodam. Arī TAVA konsultatīvā padome turpinās darboties kā LIAA Tūrisma departamenta konsultatīvā padome, nodrošinot nozares pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Tūrisma likumā var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Kā esam informējuši jau iepriekš, nepieciešamība stiprināt tūrisma nozares pārvaldību un tūrisma marketingu pārrunāta vairākās sanāksmēs ar tūrisma nozares pārstāvjiem, t.sk. Tautsaimniecības padomē, kas ir paudusi atbalstu abu aģentūru apvienošanai.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra ir Ekonomikas ministrijas padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir veicināt tūrisma nozares attīstību Latvijā un veidot atpazīstamību ārvalstīs. Šī mērķa sasniegšanai TAVA galvenie darbības virzieni ir sekojoši:

  • Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana;
  • Tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana;
  • Tūrisma pakalpojumu kvalitātes attīstība;
  • Latvijas tūrisma produkta iekļaušana kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā.


Evita Urpena, Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja tālr: 67013193

E-pasts: [email protected]; [email protected]

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu