Jaunumi

Militārā mantojuma partneri tiekas Ventspilī

Papildināts 18.09.2020 13:45

Igaunijas - Latvijas programmas EST-LAT 156 projekta "Militārais mantojums" ietvaros projekta partneri tikās Ventspilī, lai pārrunātu projekta plānošanu un veicamos uzdevumus. 

Ventspils muzejā notika pirmā Militārā mantojuma projekta Latvijas partneru klātienes sanāksme, kurā piedalījās arī Igaunijas-Latvijas programmas sekretariāta pārstāvji, Latvijas puses partneri un ārvalstu militārā mantojuma entuziastu organizāciju pārstāvis.

Projekta partneri vienojās par uzraudzības grupas izveidi, katra partnera atbildības jomām, sanāksmju grafiku, publicitātes prasībām un veicamajiem darbiem rezultātiem nākamajā periodā.

Sanāksmē tika apspriesti arī būtiski jautājumi par projekta logo lietošanu, brošūru izstrādi, mājas lapas militaryheritagetourism.info izstrādes procesu un citiem projektam nozīmīgiem darbiem. Mājaslapa vēl ir izstrādes procesā, bet visus interesentus varam iepazīstināt ar projketa logo. 

 

 

 

 

 

 

Sanāksmes otrajā daļā partneri dodas uz četru militārā mantojuma objektu apsekojumu Kurzemē, ar mērķi - detalizēti iepazīties ar konkrētā objekta tūrisma piedāvājumu. 

 

Alise Plaude, 

projekta „Military Heritage” sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes Tūrisma asociācija


 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu