Jaunumi

Jauns zaļo ceļu projekts Vidzemē!

Papildināts 13.07.2015 15:47

Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA), sadarbojoties ar Vidzemes pašvaldībām, uzsāk īstenot jaunu Zaļo ceļu „GreenWays Outdoor” (pilnajā nosaukumā: Creation and transnational promotion of outdoor tourism product linked to European Greenways) projektu.

No 2. līdz 3. jūlijam, Spānijā, Andalūzijas reģiona Kordobas provinces Doña Mencía pašvaldībā, tika aizvadīts jaunā projekta atklāšanas pasākums, kurā piedalījās projekta partneri no Spānijas, Portugāles, Itālijas, Beļģijas un Latvijas. Latviju projektā pārstāv Vidzemes Tūrisma asociācija, iesaistot Vidzemes pašvaldības, kuru teritorijās pieejami Zaļie ceļi un ir ieinteresētas to attīstībā.

Uz projekta atklāšanas pasākumu, kopā ar VTA pārstāvjiem devās Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone, Alojas novada domes priekšsēdētaja vietniece attīstības jautājumos Dace Vilne un Salacgrīvas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga.

Projekta „Greenways Outdoor” galvenā ideja ir turpināt attīstīt Zaļos ceļus (bijušās dzelzceļa līnijas, kanālu malas, dambjus un citus nemotorizētam transportam pieejamos ceļus), tos piemērojot tūristu vajadzībām, liekot lielāko uzsvaru uz aktīvā tūrisma āra aktivitātēm un sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, attīstot un veicinot tūrisma pakalpojumu pieejamību un to konkurētspēju Zaļo ceļu lietotājiem. Projekta mērķis ir attīstīt publisko un privāto partnerību, iesaistot mazos tūrisma uzņēmējus, veicinot to izpratni par Zaļo ceļu nozīmību un uzņēmējdarbības potenciālu Zaļo ceļu tuvumā.

Atklāšanas pasākumā tika pārrunātas projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes. Līdz 2016. gada novembrim tiks aizvadīti dažādi darba semināri, izstrādāts jauns online katalogs tūroperātoriem ar tūrisma un āra aktivitāšu profesionālajiem kompleksajiem pakalpojumiem Zaļo ceļu posmos. Viens no projekta mērķiem ir veicināt Zaļo ceļu atpazīstamību un izpratni par to izmantošanas iespējām, tāpēc tiks organizētas žurnālistu tūres un dažādi mārketinga pasākumi, kā, piemēram, jaunu Zaļo ceļu tūrisma materiālu izstrāde, dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, foto konkurss, Zaļo ceļu gada balva un citas aktivitātes. Pasākuma ietvaros tika aizvadīts arī velobrauciens pa vienu no 58 km garā Zaļā ceļa Subbética posmiem. Latvijas pārstāvji veica arī divas izpētes tūres citu Zaļo ceļu posmos, nobraucot ar velosipēdiem vairāk kā 100 km.

Projektā „Greenways Outdoor” iesaistījušies 10 partneri no piecām Eiropas valstīm (Spānija, Portugāle, Beļģija, Itālija un Latvija). Projekta vadošais partneris – Eiropas Zaļo ceļu asociācija (EGWA, Beļģija). Projekta „Greenways Outdoor” ilgums ir 18 mēneši, kopējais budžets 329 696 Eiro, Vidzemes Tūrisma asociācijas budžets – 28 800 Eiro. 75% tiek līdzfinansēti no Eiropas Komisijas COSME programmas.

Kā jau iepriekš ziņots, VTA, sadarbībā ar partnerorganizācijām European Greenways Association (EGWA) - Eiropas Zaļo ceļu asociācija un European Cyclists Federation (ECF) - Eiropas velobraucēju asociācija, laika posmā no 2014. gada oktobra līdz 2015. gada janvārim, iesniedza trīs jaunus projektu pieteikumus Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un Rūpniecības Ģenerāldirektorāta (EC DG Enterprise) rīkotajos tūrisma projektu konkursos COSME programmā (EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)). Visi iesniegtie projektu pieteikumi ir apstiprināti. Jaunais projekts „Greenways Outdoor” tika uzsākts ar 2015. gada 1. jūniju, taču divi citi veloprojekti tiks uzsākti ar 2015. gada rudenī. 2013. un 2014. gadā, Vidzemes Tūrisma asociācija, sadarbojoties ar EGWA, patneriem no Eiropas un Vidzemes pašvaldībām, realizēja projektu „Greenways Product” un jaunais projekts „Greenways Outdoor” ir tā loģisks turpinājums.

Papildus informācija par Eiropas Zaļo ceļu attīstību meklējama šeit:
www.aevv-egwa.org
www.visitgreenways.org

 

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče
VTA biroja vadītāja,
projektu sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste
E-pasts: [email protected], tālr.: + 371 20220072
www.vidzeme.com

This publication is part of the project „Greenways Outdoor: Creation and transnational promotion of outdoor tourism product linked to European Greenways” which has received funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020).

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Mediom-sized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commision and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu