Jaunumi

Dārzu saimnieki un tūrisma speciālisti rod iedvesmu “Dārza pērles” dārzos un parkos

Izveidots/papildināts 25.08.2020 10:31

Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekta "Dārza pērles" pieredzes apmaiņas braucienā, 32 dārzu saimnieki apmeklēja 14 dažādus dārzus un parkus, lai tiktos ar saimniekiem un dalītos pieredzē par dārzkopību un dārzu tūrisma produktu un pakalpojumu veidošanu, kā arī izmantotu iespēju sasvstarpēji iepazīties turpmākai sadarbībai.

Noslēdzoties aktīvākajai dārza tūrisma sezonai, braucienā piedalījās četrpadsmit dārzu saimnieki, projektu vadītāji un tūrisma speciālisti no Latvijas un septiņpadsmit kolēģi no Igaunijas, kurus vieno dalība projektā “Dārza pērles”.
No 17. līdz 19. augustam tika apmeklēti 14 dažāda tipa dārzi un parki: Z/S “Ziediņi”, Kolekcijas dārzs Raunā, “Raunas stādi”, Z/S “Jaunrūjas”, Bīriņu pils parks, Veselības augu brīvdabas funkcionālā ekspozīcija “Lādes Avotiņi”, Oleru muižas dārzs, dārzs “Cīruļi”, Maie dārzs, Tammes saimniecības zālīšu dārzs, Lepiku-Mardi saimniecības kolekcijas dārzs, Tartu Universitātes botāniskais dārzs, Palusalu dārzs, Mikko saimniecības “Sirds dārzs”.

Visas dienas dalībniekus iepriecināja silti un saulaini laika apstākļi, dārzu un parku saimnieku viesmīlība, iedvesmas stāsti, bagātīgas un skaistas augu kolekcijas un profesionālie padomi.

Projekta galvenais mērķis ir dažādot dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā, izveidojot jaunu, pievilcīgu un ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu “Dārza Pērles”, tāpēc liels gandarījums ir par žurnālistu un tūroperatoru izrādīto interesi un dalību pieredzes apmaiņas braucienā.

Lai arī aktīvākais dārzu tūrisma laiks tuvojas beigām, aicinām apmeklēt un izbaudīt 76 skaistākos dārzus un parkus Igaunijā un Latvijā arī rudens sezonā. Plašāka informācija projekta mājas lapā https://www.gardenpearls.eu.
Tiekamies dārzos!

Brauciens rīkots Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekta “Dārza pērles” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Gita Memmena, 

projekta „Garden Pearls” sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes Tūrisma asociācija

 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru