Jaunumi

Cult-CreaTE seminārs Salaspilī 13.11.

Papildināts 04.08.2020 11:49

13. novembrī Salaspilī, Nacionālajā Botāniskajā dārzā visiem interesentiem bija iespēja piedalīties darba seminārā par radošajām un tūrisma industrijām, projekta Cult-CreaTE ietvaros.  

Sadarbībā ar ARS Baltica (Baltijas jūras reģiona tīkls, kas veicina sadarbību kultūras jomā) Vidzemes Tūrisma asociācija organizēja darba semināru projekta “Cult-CreaTE” ietvaros. Tikšanās laikā tika diskutēts par radošo industriju un tūrisma nozares sadarbības veicināšanu.

Darba seminārā piedalījās Mārtiņš Eņģelis, kurš prezentēja Latvijas labās prakses piemērus. Mārtiņš šajā gadā vadīja misiju “radi!2019”. Misijas galvenais mērķis ir “turpināt rosināt izpratni un interesi dažādās mērķauditorijās, īpaši uzsverot reģionu un mazo pilsētu iedzīvotājus, par kultūras un radošo industriju nozaru attīstību un mijiedarbību ar citiem sektoriem – radošo tūrismu, radošumu veicinošu izglītību, inovatīvu uzņēmējdarbību un gudru pārvaldību. Šogad uzsvars ir uz radošo industriju potenciāla un prasmju pārnesi uz pilsētām ar nelielu iedzīvotāju skaitu, lai veicinātu tūrisma un citu nozaru attīstību, tēla atpazīstamības veicināšanu un kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanu.” (http://www.radilatvija.lv/).

ARS BALTICA pārstāvēja Oleg Koefoed (Dānija) un Marcus Hagemann (Vācija). Abiem lektoriem ir milzīga pieredze kultūras un radošo industriju plānošanā, pilsētvides iekļaušanā un ilgtspējības nodrošināšanā.

Projekta "Cult-CreaTE" koordinatore Latvijā Eva Koljera, klātesošos iepzaīstināja ar labās prakses piemēriem no projektā iesaistītajiem partneriem, kas tika prezentēts darba seminārā oktobra beigās Nikosijā, Kiprā. 

Radošā un brīvā gaisotnē visiem dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi un skatījumu. Diskusijas laikā katrs domāja par nākotnes iespējām, radošiem problēmu risinājumiem, kā arī, protams, savstarpēji iepazīties un veidot kontaktus. Tikšanās noslēgumā tika apskatīts Daugavas muzejs Doles muižā, kas ir kā viena no izceltajām radošās industrijas objektiem projektā "Cult-CreaTE".

Liels paldies visiem dalībniekiem par aktīvu iesaistītšanos. Tie, kuri diemžēl netika šoreiz piedalīties, ar prezentācijām ir iespējams iepazīties zemāk. 

Lektoru prezentācijas.

Oleg Koefoed: “Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Kultūras kopienas apvienošana” (Sustainable Development Goals. Culture Community Commoning).

Marcus Hagemann: “ARS Baltica: radošs dialogs” (ARS Baltica: Creative Dialogue).

 

 
Cult-CreaTE: Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe (latv. - Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā)
 
 
Vairāk informācijas: 

Alise Plaude,

Projekta Cult-Create sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 798 270,00 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts norisinās no  01.06.2018. – 30.11.2022.

 

 

PIEVIENOTIE FAILI
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu