Jaunumi

Darba semināros Zviedrijā un Igaunijā tiek gūta jauna pieredze

31.05.2013 11:59
Darba semināros Zviedrijā un Igaunijā tiek gūta jauna pieredze, Vidzemes Tūrisma asociācija

No 5. līdz 8.maijam, Örebro apgabalā Zviedrijā, norisinājās projekta „CentralBalticCycling” darba seminārs ar izpētes velobraucieniem, ka arī projekta koordinācijas sēde. Koordinācijas sēdē, darba seminārā un izpētes braucienā piedalījās Vidzemes Tūrisma asociācijas un projekta personāls – Raitis Sijāts, Anna Kupče un Jānis Sijāts. Lai veicinātu vēl veiksmīgāku projekta ieviešanas norisi, uz Zviedriju devās arī Vidzemē iesaistītie partneru pārstāvji – Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica, Saulkrastu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis, Salacgrīvas TIC vadītājs Juris Zalītis un Limbažu novada TIC vadītāja Ilze Millere. Semināra ietvaros tika apmeklētas lekcijas, kurās uzstājās velotūrisma speciālisti no Skotijas, daloties vērtīgā pieredzē. Koordinācijas sēdē projekta partneri diskutēja par projekta aktivitātēm un līdz šim paveikto, taču noslēgumā devās reālos dažādu grūtības pakāpju veloinfrastruktūras izpētes braucienos.

No 2. līdz 4.jūnijam Igaunijas pilsētā Hapsalu un Vormsi salā norisināsies tematiskais darba seminārs, kuru organizē projekta igauņu pārstāvji - Rietumigaunijas tūrisma nevalstiskā organizācija. Šajā semināra piedalīsies Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāvji Raitis Sijāts, Anna Kupče, Jānis Sijāts, kā arī Salacgrīvas novada TIC vadītājs Juris Zālītis. Tikšanās laikā plānots iepazīties ar Hapsalu un Vorsmi salas velointrastruktūru un piedāvājumu velotūristiem. Darba semināra dalībniekiem būs iespēja arī strādāt un diskutēt darba grupās par tādām tēmām, kā kvalitātes kritēriji, velopasākumi un jauni tūrisma produkti, kas ietver dažādas veloaktivitātes.

Kā jau iepriekš ziņots, projekts „Central Baltic Cycling” jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” piedalās septiņi partneri no četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Kurzemes un Vidzemes tūrisma asociācijas un Jelgavas Reģionālais tūrisma informācijas centrs. No Vidzemes projektā iesaistījušas Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldības. Projekta ietvaros Vidzemes piejūras pašvaldībās tiks izstrādāti tehniskie projekti veloceliņa izbūvei nākotnē, taču būtiskākais ieguvums būs kopējs velomaršrutu tīklojums ar Zemgali, Kurzemi un Rietumigauniju. Projekta kopējais budžets ir 1 497 889 Eiro, no kuriem 1 161 001 Eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projektu paredzēts realizēt līdz 2013.gada vasarai Centrālās Baltijas programmas INTERREG IV A ietvaros.


Projekts CentralBalticCycling tiek finansēts Centrālbaltijas programmas INTERREG IV A programmas ietvaros. Projekta „CentralBalticCycling” mērķis ir velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā. Vairāk par projektu lasīt šeit!


Informāciju sagatavoja:

Anna Kupče,
projekta „Central Baltic Cycling” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes tūrisma asociācija
Tālr. +371 29756327
E-pasts: [email protected]
 

 

Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu