Jaunumi

Atskats no projekta GreenWays Product semināra Rīgā

Papildināts 05.06.2014 15:52

20. un 21. maijā Rīgā un Vidzemē tika aizvadīts Vidzemes Tūrisma asociācijas (VTA) organizētais starptautiskais darba seminārs, kas tika veltīts Latvijas, galvenokārt Vidzemes bijušo dzelzceļa līniju posmu (turpmāk zaļie ceļi) pielāgošanai tūrisma vajadzībām ar mērķi attīstīt jaunus tūrisma produktus. Seminārā piedalījās eksperti no Spānijas, Portugāles, Itālijas un Lielbritānijas. Zīmīgi, ka 20.maijā pēc Vidzemes Tūrisma asociācijas iniciatīvas tika nodibināta Latvijas Zaļo ceļu asociācija (Latvian GreenWays Association).

Semināra atklāšanā uzrunu klātesošajiem teica Saeimas deputāts Dāvis Stalts, jaunizveidotās Latvijas Zaļo ceļu asociācijas prezidents Jānis Bordāns un Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts. Tā kā VTA ir iesaistījusies starptautiskajā zaļo ceļu projekta īstenošanā, tad ar vispārīgajiem projekta mērķiem un aktivitātēm iepazīstināja Spānijas dzelzceļa fonda pārstāve Ms. Carmen Aycart, bet ar Spānijas dzelzceļa programmu un zaļo ceļu attīstību Spānijā pieredzē dalījās Ms. Aranxta Hernández. Eiropas zaļo ceļu asociācijas (European GreenWays Association) prezidente Ms. Mercedes Muñoz semināra dalībniekus informēja par zaļo ceļu nozīmi ilgtspējīgai tūrisma attīstībai.

Ar paveikto un īstenoto zaļo ceļu attīstībā Vidzemē un Latvijā iepazīstināja semināra organizātori, Vidzemes Tūrisma asociācijas speciālisti – Raitis Sijāts, Anna Kupče un Jānis Sijāts, prezentējot Latvijas zaļo ceļu video, kā arī jauno zaļo ceļu tūrisma kartes koceptu. Zaļo ceļu izpētē VTA iesaistīja Vidzeme Augstskolas Tūrisma studiju programmu studentus – Jāni Siliņu un Ilzi Saušu, kuri prezentēja bijuši šaursliežu un platsliežu dzelzceļu līniju neizmantoto potenciālu. Pieredzē no sava skatu punkta dalījās arī Latvijas dzezceļa vēstures muzeja pārstāvis Toms Altbergs.

Semināra apmeklētājiem bija iespēja noklausīties Portugāles zaļo ceļu asociācijas vadītaja Mr. Miguel Pereira, Spānijas tūrisma uzņēmēja Mr. Jesús Blázquez un Itālijas pārstāves Ms. Giulia Cortesi prezentācijas par zaļo ceļu attīstību un ar tiem saistītiem tūrisma produktiem katrā no valstīm. Prezentāciju izskaņā Lielbritānijas Centrālās Lankašīras Universiāte Tūrisma un transporta insitūta profesors Mr. Richards Westons sniedza īsu kopsavilkumu no Eiropas Parlamenta pētījuma par to, kādu ekonomisko labumu nes velo tūrisms. Dienas pirmās daļas noslēgumā norisinājās produktīvas diskusijas starp Satiksmes Ministrijas Dzelzceļa Departamenta, VAS "Latvijas dzelzceļš" pārstāvjiem un ārvalstu speciālistiem.

Dienas otrā pusē tika organizēts izpētes brauciens ar mērķi parādīt bijušās dzezceļa līnijas Rīga – Ērgļi atsevišķus posmus un doties velo izbraucienā pa vienu no Vidzemes zaļajiem ceļiem. Viesi tika iepazīstināti ar unikālo S.Eizenšteina komunikācijas centru - kino muzeju Ķeipenes stacijā un Ropažu novada Kangaru dzelzceļu staciju.

Zīmīgi, ka 20.maijā, dienu pirms semināra norises „Astor Riga Hotel” telpās, tika nodibināta Latvijas Zaļo ceļu asociācija (Latvian GreenWays Association). Piedaloties Eiropas zaļo ceļu asociācijas (European GreenWays Association) prezidentei Mercedes Muñoz un labākajiem Eiropas zaļo ceļu speciālistiem, tika sperts pirmais, taču ļoti nozīmīgais solis Latvijas zaļo ceļu attīstībai un turpmākai to pielāgošanai tūrisma iespējām. Asociācijas dibināšanā piedalījās 11 pašvaldības no Vidzemes un Kurzemes, kur ir vislielākā zaļo ceļu koncentrācija.

Par „GreenWays” - Latvijā zināmi kā zaļie ceļi - tiek sauktas bijušās un šobrīd neizmantotās dzelzceļu līnijas. Zaļie ceļi atrodas gan pilsētvidē, gan lauku apvidos un ir lieliski piemēroti nemotorizētai satiksmei. Latvijā un Vidzemē zaļie ceļi ir līdz galam neizmantots potenciāls, kas ar dažādām iniciatīvām un projektu atbalstu var tikt attīstīts dažādos tūrisma produktos, bet vietējiem iedzīvotājiem nodrošinātu ikdienas un brīva laikā atpūtas iespējās.  Zaļie ceļi ir izmantojami cauru gadu, kā, piemēram, dažādiem velo un pārgājienu maršrutiem, nūjošanai, zirgu izjādēm vai slēpošanai un izbraucieniem suņu pajūgos.

Kā jau iepriekš ziņots, Vidzemes Tūrisma asociācija 2013. un 2014.gadā Vidzemē īsteno projektu „GreenWays Product”, kura mērķis ir bijušo un neizmantoto dzelzceļu līniju piemērošana tūrisma infrastruktūras un jaunu tūrisma produktu attīstīšanai. Projektā iesaistījušies 14 partneri no sešām Eiropas valstīm - Spānijas, Portugāles, Itālijas, Lielbritānijas, Norvēģijas un Latvijas. Projekta vadošais partneris ir Spānijas dzelzceļa fonds, bet Latviju projekta ietvaros pārstāv Vidzemes Tūrisma asociācija kopīgi ar Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Vecpiebalgas un Ērgļu novada pašvaldībām. Vidzemes Tūrisma asociācija ir arī vienīga organizācija no Baltijas valstīm, kas ir Eiropas zaļo ceļu asociācijas biedrs.

Sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, projekta ietvaros Vidzemē ir veikta neizmantoto dzelzceļa līniju posmu apsekošana, kā arī šobrīd izstrādes procesā ir potenciālo zaļo ceļu un labāko Latvijas velomaršrutu tūrisma karte. Projekta ietvaros jau aizvadītas vairākas sanāksmes ar ieinteresētajām Vidzemes pašvaldībām, kā arī norisinājušies dažādi pieredzes apmaiņas braucieni. Starptautiskais seminārs Rīgā bija lieliska iespēja tikties ar vadošajiem zaļo ceļu speciālistiem - tūrisma produktu attīstītajiem Eiropā un gūt jaunas idejas tūrisma attīstībai zaļo ceļo posmos un to tuvumā.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „GreenWays Product” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācija
+371 20220072
 

The sole responsibility of this publication lies with author. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information content.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu