Jaunumi

Atskats no projekta GreenWays Outdoor tehniskās vizītes

Papildināts 03.10.2016 11:28

26. septembrī, Vidzemes Tūrisma asociācija kopā ar projekta "GreenWays Outdoor" Vidzemes partneriem veica tehnisko vizīti 48 km garajam portugāļu zaļajam ceļam Ecopista do Dão.

Velobrauciena laikā tika izvērtēta zaļā ceļa infrastruktūra - ceļa segums, tilti, norādes zīmes, informācijas stendi, drošības elementi (kā, piemēram, margas), bijušo dzelzceļa staciju tehniskais stāvoklis, dažādi atpūtas elementi, pieejamie pakalpojumi u.c.

Tehniskās vizītes-velobrauciena laikā tika gūtas jaunas idejas kā uzlabot Vidzemē esošo zaļo ceļu stāvokli un pieejamo infrastruktūru.

Vizīte tika veikta projekta „GreenWays Outdoor” ietvaros. Projekta „Greenways Outdoor” galvenā ideja ir turpināt attīstīt Zaļos ceļus (bijušās dzelzceļa līnijas, kanālu malas, dambjus un citus nemotorizētam transportam pieejamos ceļus), tos piemērojot tūristu vajadzībām, liekot lielāko uzsvaru uz aktīvā tūrisma āra aktivitātēm un sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, attīstot un veicinot tūrisma pakalpojumu pieejamību un to konkurētspēju Zaļo ceļu lietotājiem. Projekta „Greenways Outdoor” ilgums ir 18 mēneši, kopējais budžets 329 696 Eiro, Vidzemes Tūrisma asociācijas budžets – 28 800 Eiro. 75% tiek līdzfinansēti no Eiropas Komisijas COSME programmas.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=BvPhtgHlSFg

 

Informāciju sagatavoja:

Anna Praliča

VTA biroja vadītāja,

projektu sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste

E-pasts: [email protected], tālr.: + 371 20220072

www.vidzeme.com

This publication is part of the project „Greenways Outdoor: Creation and transnational promotion of outdoor tourism product linked to European Greenways” which has received funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020).

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Mediom-sized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commision and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu