Jaunumi

Atskats un prezentācijas no CBC semināra Carnikavā 27. martā

04.04.2013 12:01

27.martā Carnikavas novada atpūtas kompleksā „Siroko” norisinājās bezmaksas apmācību seminārs uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem par velotūrisma maršrutu veidošanu Latvijā, kurā tika akcentēta dažādo veloaktivitāšu ietekme uz vidi.

Semināra ievaddaļā bija iespēja uzzināt par projekta CentralBalticCycling īstenošanas gaitu un tā aktivitātēm, kā arī velotūrisma infrastruktūras attīstību Carnikavas novadā. Pieredzē dalījās Vidzemes Augstskolas un „Lauku ceļotājs” eksperti Andris Klepers un Juris Smaļinskis. A.Klepers sniedza padomus par potenciālā piekrastes klastera „Saviļņojošā Vidzeme” velotūrisma piedāvājuma iespējām un priekšrocībām, savukārt J.Smaļinskis iepazīstināja ar dabai un vietējiem iedzīvotājiem draudzīgu velotūrismu un veiksmīgiem vietējo velomaršrutu piemēriem.

Kā jau iepriekš minēts, seminārā akcents tika veltīts vides jautājumiem, tāpēc interesentiem bija iespēja noklausīties vecākās Valsts vides inspektores Ķemeru nacionālajā parkā Agneses Balandiņas uzstāšanos ar Ķemeru piemēru par velotūrisma attīstību Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Ingusa Purgaļa viedokli par piekrastes infrastruktūras attīstību vides aspektu kontekstā, kam sekoja arī diskusijas.

Semināra noslēgumā notika iepazīšanās ar atpūtas kompleksu „Siroko”, kā arī  Mežgarciema militārā mantojuma apmeklējums.

Apmācību semināru organizēja Vidzemes Tūrisma asociācija projekta „Central Baltic Cycling” ietvaros. Projektā „Central Baltic Cycling” jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” piedalās septiņi partneri no četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Kurzemes un Vidzemes Tūrisma asociācijas, kā arī Jelgavas Reģionālais Tūrisma informācijas centrs. No Vidzemes projektā iesaistījušas Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldības.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Central Baltic Cycling” sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemē
Vidzemes tūrisma asociācija
Tālr. +371 29756327
E-pasts: [email protected]

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu