Jaunumi

Apstiprināts Lattūrinfo un VTA projekts sociālā tūrisma attīstībai

Papildināts 08.05.2014 10:46
Apstiprināts Lattūrinfo un VTA projekts sociālā tūrisma attīstībai, Vidzemes Tūrisma asociācija

2013.gada nogalē biedrība „Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO” saņēma ziņu, ka ir atbalstīts 2012.gadā sagatavotais un Sabiedrības integrācijas fondā (SIF) iesniegtais projekts „SOCIĀLĀ TŪRISMA ATTĪSTĪBA UN IDEJAS IEVIEŠANA LATVIJĀ. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes Tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana”.

Projekta mērķis – attīstīt un ieviest sociālā tūrisma ideju Latvijā, paaugstinot LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas administratīvo kapacitāti, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību un pārstāvniecību tūrisma politikas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un ieviešanas procesā nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, pilnveidot publiskā pakalpojuma sniegšanas kapacitāti un kvalitāti, ieviešot 21.gadsimta sociālā tūrisma filozofiju „tūrisms visiem”.

Projekta galvenās aktivitātes būs vērstas uz informācijas sniedzējiem, kas ir LATTŪRINFO un Vidzemes Tūrisma asociācijas biedri. Projekta laikā tiks veikts pētījums par sociālā tūrisma attīstības un ieviešanas iespējām Latvijā un tūrisma informācijas sniedzēju lomu šajā procesā, tiks rīkoti kvalifikācijas celšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijā un ārpus tās. Projekta noslēgumā notiks konference, veltīta sociālā tūrisma problēmām un risinājumiem Latvijā, kā arī sagatavota rokasgrāmata tūrisma informācijas sniedzējiem par sociālo tūrismu ar praktiskiem ieteikumiem tā ieviešanā Latvijā.

Līgums par projekta ieviešanu parakstīts 2013. gada 19.novembrī. Projekta ieviešanas laiks – no 2014. gada marta līdz 2014. gada oktobrim.

Kopējais projekta budžets ir 35485,16 EUR, no kuriem 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO”

 

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu