Jaunumi

Aizvadīts projekta GreenWays Outdoors darba seminārs

Papildināts 30.05.2016 16:39

No 19. līdz 21. maijam Beļģijas pilsētā Butgenbahā (Bütgenbach) tika aizvadīts projekta GreenWays Outdoor darba seminārs un tehniskā vizīte ar velobraucienu pa Zaļo ceļu Vennbahn.  

Trīs dienu laikā tika aizvadīta projekta koordinācijas grupas sanāksme, darba seminārs par jaunu klientu piesaisti un Zaļo ceļu `pārdošanu` (Greenways: Attracting new clients and selling the product), kā arī veikta Zaļā ceļa – Vennbahn tehniskā vizīte – velobrauciens.

Semināra ietvaros tika diskutēts par Zaļo ceļu lietotāju statistiku un datu apkopošanas metodēm, kā arī doti padomi jaunu produktu veicināšanai un to popularizēšanai un iekļaušanai tūroperatoru piedāvājumos. Tehniskās vizītes laikā, pasākuma dalībnieki ar elektroriteņiem (eBike) iepazina Vennbahn infrastruktūru (segums, marķējums, tilti, ielu šķersošanas pārejas u.c.) un pieejamo pakalpojumu piemērus (Railbike un vafeļu kafejnīca bijušajā dzelzceļa vagoniņā).

Uz projekta darba semināru un Vennbahn tehnisko vizīti kopā ar Vidzemes Tūrisma asociācijas (VTA) pārstāvjiem devās projekta partneru pārstāvji - Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, Alojas novada domes priekšsēdētaja vietniece attīstības jautājumos Dace Vilne, Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” direktors Jānis Remess un Salacgrīvas novada domes Tūrisma informācijas centra vadītāja Liene Some-Tiesnese.

Vennbahn Zaļais ceļš ir 125 km garš bijušās dzelzceļa līnijas posms ar sākuma punktu Vācijas pilsētā Āhenē, bet noslēgumu Luksemburgas pilsētiņā Troisvierges, pa vidu vairākas reizes mijoties Beļģijas un Vācijas valstu teritorijām un robežām. Vennbahn ir Eiropas garākais nepārtrauktais Zaļais ceļš un 2013. gadā ieguva balvu kā labākais Zaļais ceļš Eiropas Zaļo ceļu asociācijas rīkotajā konkursā (6th European Greenways Award 2013). Vidzemes pārstāvji veica aptuveni 100 km garu Vennbahn posmu.

Kā jau iepriekš ziņots, no 2015. gada jūnija līdz 2016. gada septembrim, VTA, sadarbojoties ar Vidzemes pašvaldībām (Vecpiebalgas, Limbažu, Ērgļu, Alojas, Salacgrīvas, Carnikavas) īsteno Zaļo ceļu „GreenWays Outdoor” projektu (pilnajā nosaukumā: Creation and transnational promotion of outdoor tourism product linked to European Greenways). Projekta „Greenways Outdoor” galvenā ideja ir turpināt attīstīt Zaļos ceļus (bijušās dzelzceļa līnijas, kanālu malas, dambjus un citus nemotorizētam transportam pieejamos ceļus), tos piemērojot tūristu vajadzībām, liekot lielāko uzsvaru uz aktīvā tūrisma āra aktivitātēm un sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, attīstot un veicinot tūrisma pakalpojumu pieejamību un to konkurētspēju Zaļo ceļu lietotājiem. Projektā iesaistījušies 10 partneri no piecām Eiropas valstīm (Spānija, Portugāle, Beļģija, Itālija un Latvija). Projekta vadošais partneris – Eiropas Zaļo ceļu asociācija (EGWA), pārstāvot Spāniju.

Projekta „Greenways Outdoor” ilgums ir 18 mēneši, kopējais budžets 329 696 Eiro, Vidzemes Tūrisma asociācijas budžets – 28 800 Eiro. 75% tiek līdzfinansēti no Eiropas Komisijas COSME programmas.

Papildus informācija par Eiropas Zaļo ceļu attīstību meklējama šeit:
www.aevv-egwa.org
www.visitgreenways.org

Informāciju sagatavoja:

Anna Kupče
VTA biroja vadītāja,
projektu sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste
E-pasts: [email protected], tālr.: + 371 20220072
www.vidzeme.com

This publication is part of the project „Greenways Outdoor: Creation and transnational promotion of outdoor tourism product linked to European Greenways” which has received funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020).

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Mediom-sized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commision and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu