Vidzemes Augstskola

Vidzemes Augstskola piedāvā kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas, kurās veiksmīgi tiek līdzsvarota teorija un prakse. Tās tiek pielāgotas aktuālām sabiedrības vajadzībām un izmaiņām darba tirgū. Studiju kvalitāti nodrošina pieredzējuši un profesionāli mācībspēki, progresīvas studiju formas, kā arī paši studenti, kuri zina, ko vēlas sasniegt, un prot gūt panākumus!

ViA piedāvā kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas, kurās veiksmīgi tiek līdzsvarota teorija un prakse. Tās tiek pielāgotas aktuālām sabiedrības vajadzībām un izmaiņām darba tirgū. Studiju kvalitāti nodrošina pieredzējuši un profesionāli mācībspēki, progresīvas studiju formas, kā arī paši studenti, kuri zina, ko vēlas sasniegt, un prot gūt panākumus!

 

Vīzija: ViA attīstās kā inovatīvs reģionāls akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības un pētniecības centrs.

Misija: ViA misija ir sniegt mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošu konkurētspējīgu augstāko izglītību, nodrošināt zinātnes un pētniecības integrāciju studiju procesā un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā, tā sekmējot Vidzemes reģiona attīstību.

 

Stratēģiskie mērķi

  • Izcilība un konkurētspēja izglītībā: stiprināt ViA konkurētspēju, sniedzot starpdisciplināru, praktiski pielietojamu un inovatīvu augstāko izglītību, tā nodrošinot darba tirgu ar augsti kompetentiem cilvēkresursiem.
  • Profesionālo un personisko izaugsmi veicinoša mūžizglitība: caur iekļaujošu, visiem pieejamu augstas kvalitātes mūžizglītību sekmēt ikviena indivīda personīgo un profesionālo izaugsmi, tādejādi dodot ieguldījumu izglītības nepārtrauktībā un cilvēkresursu attīstībā, un nodrošinot Vidzemes Augstskolas atpazīstamību.
  • Izcilība un konkurētspēja zinātnē un pētniecībā: attīstīt ViA kapacitāti inovatīvu, strarpdisciplināru un pielietojamu pētījumu veikšanai reģionam nozīmīgās un prioritārās jomās, stiprinot pētniecībai nepieciešamos cilvēkresursus un infrastruktūru.
  • Izcilība zināšanu pārnesē un komercializācijā: mērķtiecīgi veicināt ViA izglītības un pētniecības produktu komercializāciju un zināšanu pārnesi un tādejādi stiprināt Vidzemes reģiona konkurētspēju.
  • Atpazīstamība un reģiona attīstība: sekmēt ViA  starptautiski atpazīstamu pētniecības un kompetenču centra reputāciju.

Atrašanās vieta kartē

Cēsu iela 4, Valmiera

Papildus informācija

Tālrunis: +371 64207230
Epasts: [email protected]
Mājaslapa: http://www.va.lv
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu