HIGHRES

Nemateriālā kultūras mantojuma noturības veicināšana, izmantojot stāstu stāstīšanu

 

 • Programma: Erasmus+

 • Galvenā darbības joma: KA220-ADU - Sadarbības partnerība pieaugušo izglītībā

 • Ilgums: 2023. gada decembris - 2025. gada decembris

 • Koordinators: Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija)

 • Iesaistītās valstis: Itālija, Latvija, Nīderlande, Portugāle, Spānija un Latvija.

Projekta konteksts

 

Lauku un attālos reģionos ir vajadzīgi risinājumi, kas uzlabo sociālekonomiskos apstākļus, jo īpaši, lai mazinātu digitālo plaisu starp lauku un pilsētu teritorijām. Tajā pašā laikā nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saglabāšanai ir nepieciešama kopienas iesaiste un apņemšanās saglabāt tradīcijas un saglabāt mūsu kultūras mantojumu.

Digitālā stāstu stāstīšana sniedz nozīmīgu iespēju izmantot stāstu stāstīšanas spēku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, vienlaikus pievēršoties pārejai uz digitālo izglītību.

HIGHRES projekta mērķis ir parādīt, kā pieaugušajiem pielāgota neformālā apmācība kopā ar tādiem rīkiem kā digitālais stāstu stāstījums var veicināt:

 • Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, interpretāciju un popularizēšanu.

 • Lauku attīstības veicināšanu izmantojot kultūras tūrismu.

 • Uzlabot pieaugušo digitālās prasmes, tādējādi nodrošinot ilgstspējīgu  ietekmi lauku kopienās.

Projekta mērķi

 • Apkopot, analizēt un dalīties ar labas prakses piemēriem NKM digitālo stāstu veidošanā.

 • Izstrādāt metodoloģisko sistēmu un mācību programmu NKM digitālo stāstu veidošanai.

 • Apkopot visaptverošus mācību materiālus par NKM identificēšanu, stāstu veidošanu, kopienas iesaisti, digitālo stāstu stāstīšanu un popularizēšanu.

Galvenās mērķa grupas

 • Lauku kopienas 

 • Kultūras iestādes

 • Mantojuma pētniecības iestādes un pieaugušo izglītības sniedzēji.

 • Pašvaldības 

 • Valsts iestādes mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas jomā

Galvenie gaidāmie rezultāti

 • Labās prakses rokasgrāmata par nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu, līdzdalības pārvaldību, digitālo stāstu stāstīšanu un popularizēšanu.

 • Metodoloģija nemateriālā kultūras mantojuma digitālo stāstu stāstīšanai un mācību programmu izstrādei.

 • Mācību moduļi par nemateriālā kultūras mantojuma digitālo stāstu stāstīšanu.

 • Tīmekļa lietojumprogramma ar visiem materiāliem, kas pielāgoti e-mācību formātam.

HIGHRES inovatīvie elementi un paredzamā ietekme

 • Projekts ir vērsts uz vietējo kopienu tehnoloģiju atpazīšanu, izmantošanu un uzlabošanu kolektīvam labumam, nevis uz ārēju risinājumu piesaistīšanu.

 • HIGHRES produkti piedāvās visaptverošu, elastīgu un pilnībā atvērta koda apmācību programmu, digitālo stāstu stāstīšanas apgūšanai, lai veicinātu konkurētspēju un sekmētu sociālo, ekonomisko un vides ilgtspējību lauku teritorijās.

 • Kā viens no galvenajiem mācību rīkiem lietotājiem būs iespēja mācīties no reālas veiksmīgas pieredzes, veicinot apmaiņu un diskusijas reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.

HIGHRES veicinās digitālo stāstu stāstīšanu, lai saglabātu nemateriālo kultūras mantojumu un attīstītu lauku reģionus un ilgtspējīgu kultūras tūrismu. Vienlaikus tas veicinās lauku ekonomisko izaugsmi un sociālo kohēziju, aktīvi iesaistot lauku kopienas un uzlabojot to digitālās prasmes.

Konsorcijs

 • Vidzemes Tūrisma asociācija

 • University of Jaén

 • Stāstu stāstīšanas centrs

 • OnProjects

 • Milānas-Bikoka universitāte

 • Lusofona Universitāte

Hashtags: #HIGHRES #Storytelling #RuralCommunities #DigitalSkills #IntangibleCulturalHeritage #LivingHeritage #EuropeanHeritage

Web: tiks pievienots

Informācijas e-pasts: tiks pievienots

Sociālie plašsaziņas līdzekļi: tiks pievienoti

 

Sazinieties ar

Organizācija: Vidzemes Tūrisma asociācija

 • Vārds un uzvārds: Eva Koljera

 • Pozīcija: Projekta vadītāja

 • Valsts/vieta:Cēsis, Latvija

 • E-pasta adrese: [email protected]

Organizācija: OnProjects

 • Vārds un uzvārds: Leandro França

 • Pozīcija: Projektu vadītājs

 • Valsts/vieta:  Granada, Spānija

 • E-pasta adrese: [email protected]

Organizācija: Hāenas Universitāte

Organizācija: Lusofonas Universitāte

 • Vārds un uzvārds: Nathália Pamio Luiz

 • Pozīcija: Projektu vadītāja un pētnieks Muzeoloģijas departamentā

 • Valsts/vieta: Lisabona, Portugāle

 • E-pasta adrese: [email protected]

Organizācija: Milānas Bikoka universitāte

 • Vārds un uzvārds:

 • Pozīcija:

 • Valsts/vieta:

 • E-pasta adrese:

Organizācija: Storytelling Centre

 • Nosaukums: Hester Tammes

 • Pozīcija: Stāstu stāstīšanas centra projekta vadītājs / pētniece / pasniedzēja

 • Valsts/vieta: Nīderlande / Amsterdama

 • E-pasta adrese: [email protected] vai [email protected] 

Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu