Greenways Riga-Pskov

Greenways Riga-Pskov

Izveidots/papildināts 20.07.2021 12:20

Par ziņas saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa

Ir uzsākts Latvijas - Krievijas projekts Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava), kur viens no projekta partneriem ir Vidzemes Tūrisma asociācija. Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu.

 

Projekta vadošais partneris ir Viļakas novada dome. Sadarbības partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona administrācija, Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada dome, Gulbenes novada dome, Ērgļu novada dome, Ogres novada dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija. Atklājot projektu, Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atzina, ka ir gandarīts, ka esam uzsākuši projekta realizāciju un ne tikai plānojam, ko darīsim, bet plānojām, kad plānoto izdarīsim.

Projekta partneri 17.oktobrī iepazīstināja ar savu pašvaldību un sniedza informāciju, kāds garums ir zaļajam dzelzceļam konkrētās pašvaldības teritorijā un kādas projekta aktivitātes ir plānotas partnera teritorijā. Projekta partneri uzsāk darbu pie informācijas apkopošanas, lai sagatavotu zaļā ceļa kopējo karti un mini kartes pa maršrutu posmiem. Projekta īstenošanas laikā no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam – 24 mēnešu laikā tiks nomarķēts jauns zaļais velo maršruts ~ 400 km garumā no Rīgas līdz Pleskavai, organizētas kopīgas mārketinga aktivitātes un informatīvā kampaņa par projekta norises gaitu, kā arī organizētas kopīgas apmācības jaunajā tūrisma maršrutā iesaistītajām mērķa grupām.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 713732.40 Eur (90 % no projekta budžeta)un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 79303.60 Eur.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

 

Par projektu runā:

1) Sarunu festivāla LAMPA 2020 diskusija "Pārgājiens kā antidepresants" 

2) Svinot #Interreg30 gadu jubileju un piedaloties #LAMPA sarunās.

 

 

 

Projekta sabiedrisko atteicību un komunikācijas sepciāliste

Alise Plaude

 

http://latruscbc.eu

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru