Cult-CreaTE

Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe

Papildināts 13.04.2023 09:29

Interreg Europe programmas sekretariāts, izvērtējot 4. kārtas projektu pieteikumus, ir apstiprinājis Vidzemes Tūrisma asociācijas iesniegto projektu Cult-CreaTE: Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe (latv. - Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā).

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, un projekta ietvaros Latvijā un Vidzemē paredzēts izvērst kultūras un radošās industrijas, lai veicinātu kultūras un radošā tūrisma produktu veidošanos.

Projektā ir izvirzītas četras prioritārās tēmas:

1) Izvērtēt kultūras un radošo industriju ieguldījumu un tā potenciālu attīstot kultūras un radošo tūrismu.

2) Labākie piemēri no kultūras un radošā tūrisma, kas balstās uz kultūras un radošajām industrijām.

3) Kultūras un radošā tūrisma produkta attīstība, par pamatu ņemot kultūras un radošās industrijas.

4) Pārvaldības un uzņēmējdarbības modeļi.

 

Projektā iesaistītie partneri:

-) Vidzemes Tūrisma asociācija (vadošais partneris),

-) Veneto reģions (Itālija),

-) Korkas pilsētas pašvaldība (Īrija),

-) Pécs-Baranya Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Ungārija),

-) Nikosijas Tūrisma padome (Kipra),

-) Dundī pilsētas pašvaldība (Lielbritānija),

-) Kujawsko-Pomorskie Reģions (Polija),

-) Naoussas pašvaldība (Grieķija),

-) Eiropas Kultūras Tūrisma tīkls (Beļģija).

 

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 798 270,00 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts norisinās no  01.06.2018. – 30.11.2022.

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu