Spēles saturs: Vidzemes Tūrisma asociācija, Vidzemes TIC un Marija Markule
Spēli viedoja: Kitija Krūmiņa un Toms Teteris (Vidzemes Augstskola)